Катедра "МИО и бизнес"

Доц. Васил Петков беше гост-лектор в Universita degli studi Internazionali di Roma в Рим

понеделник, 25 ноември 2019 0:00

В периода 18 - 22.11.2019 г. доц. Васил Петков беше гост-лектор в Università degli studi Internazionali di Roma в Рим, Италия. По време на престоя си той изнесе цикъл от лекции пред студенти от магистърски програми, както и пред докторанти.

Темите на лекциите бяха съобразени с профила на програмите, по които се обучават студентите, и включваха:
?Climbing up the stairs that may lead downstairs (Bulgaria and the EU);
?Relations between Italy and Bulgaria;
?Features of the Bulgarian economic system;
?Business negotiations and cultural issues.

Доц. Петков, който е заместник ръководител на Катедра "МИО и бизнес", се срещна и с преподаватели, които активно участват в съвместната магистърска програма между Università degli studi Internazionali di Roma и УНСС

Галерия снимки от Доц. Васил Петков беше гост-лектор в Universita degli studi Internazionali di Ro ...