Катедра "МИО и бизнес"

ЗАЩИТА НА МАГИСТЪРСКА ТЕЗА

четвъртък, 28 юли 2016 13:38 /
Начало:
вторник, 25 октомври 2016
Край:
вторник, 25 октомври 2016
Място:
МИО и бизнес
Подробности:

ЗАЩИТАТА НА МАГИСТЪРСКА ТЕЗА ЩЕ БЪДЕ НА 25 ОКТОМВРИ 2016 г.

ПРЕДАВАНЕ НА ГОТОВИТЕ МАГИСТЪРСКИ ТЕЗИ - ДВЕ СЕДМИЦИ ПРЕДИ ТАЗИ ДАТА.

ПРЕДАВАНЕ НА ЗАГЛАВНА СТРАНИЦА В КАНЦЕЛАРИЯ НА МАГИСТРИ НА 1 ЕТ. - ТРИ СЕДМИЦИ ПРЕДИ ЗАЩИТАТА.