Катедра "МИО и бизнес"

ПРЕДСТОЯЩА ЗАЩИТА МАГИСТРИ

сряда, 15 юли 2020 14:08 /
Начало:
вторник, 27 октомври 2020 9:00
Край:
вторник, 27 октомври 2020
Място:
УНСС
Подробности:

ПРЕДСТОЯЩАТА ЗАЩИТА НА МАГИСТЪРСКИ ТЕЗИ

НА СПЕЦИАЛНОСТИТЕ НА КАТЕДРА "МИО И БИЗНЕС"НА 27 ОКТОМВРИ 2020 г.

9,00 ч.

СРОКОВЕ:


До 6 октомври 2020 г. представяне в каб.3016 молба за защита /може и електронно с подписи, задължително съдържаща имейла на студента в unwe.bg/. Други документи:  заглавна страница на дипломна работа, подписана от научен ръководител /за специалност МБ с преподаване на английски език - заглавната страница задължително изписана на български/; копия от дипломи за средно и висше образование и 2 бр. паспортни снимки се предават в канцелария на магистър на ет.1 на вуза.

До 13 октомври 2020 г. представяне на готовата магистърска теза електронно на имейл: vili_bojkova @unwe.bg /. На втора страница на магистърската теза се закача подписана декларация за авторство/.

от катедрата