Катедра "МИО и бизнес"

ЦЕРЕМОНИЯ ПО РАЗДАВАНЕ НА ДИПЛОМИ

петък, 02 август 2019 10:55 /
Начало:
вторник, 29 октомври 2019
Край:
вторник, 29 октомври 2019
Място:
Аула "Максима", 16,00 ч.
Подробности:

 

ОФИЦИАЛНАТА ЦЕРЕМОНИЯ ПО РАЗДАВАНЕ НА ДИПЛОМИТЕ НА ЗАВЪРШИЛИ СТУДЕНТИ МАГИСТРИ И БАКАЛАВРИ ОТ СПЕЦИАЛНОСТИТЕ НА МИО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 29 ОКТОМВРИ ОТ 16,00 Ч. В АУЛА "МАКСИМА".

Един час преди церемонията ще се раздават тоги пред Аула "Максима", които след приключване на церемонията ще се върнат обратно.

ВАЖНА ЗАБЕЛЕЖКА: Всички студенти, които ще си получават дипломите, да се подпишат в дипломната книга няколко дни преди церемонията, или непосредствено преди нея.

от катедрата