Катедра "МИО и бизнес"

ОФИЦИАЛНО РАЗДАВАНЕ НА ДИПЛОМИ

сряда, 24 октомври 2018 10:11 /
Начало:
Край:
Място:
Подробности:

НА 6 НОЕМВРИ ОТ 16,00 ч. В АУЛА "МАКСИМА" ЩЕ СЕ СЪСТОИ ОФИЦИАЛНОТО РАЗДАВАНЕ НА
ДИПЛОМИ НА ЗАВЪРШИЛИ БАКАЛАВРИ И МАГИСТРИ ОТ КАТЕДРА МИО.

ПРЕДИ ТОВА ТРЯБВА ДА СЕ ЗАПИШЕТЕ В СЪОТВЕТНАТА КАНЦЕЛАРИЯ НА БАКАЛАВЪР ИЛИ МАГИСТЪР.

ОТ КАТЕДРАТА