Катедра "МИО и бизнес"

ОФИЦИАЛНО ВРЪЧВАНЕ НА ДИПЛОМИ

четвъртък, 14 септември 2017 10:02 /
Начало:
вторник, 24 октомври 2017
Край:
вторник, 24 октомври 2017
Място:
АУЛА МАКСИМА
Подробности:

НА 24 ОКТОМВРИ /ВТОРНИК/ 2017 г. ОТ 16,00 Ч. В АУЛА "МАКСИМА"

ЩЕ СЕ СЪСТОИ ОФИЦИАЛНОТО РАЗДАВАНЕ НА ДИПЛОМИ НА ЗАВЪРШИЛИ

БАКАЛАВРИ И МАГИСТРИ ОТ СПЕЦИАЛНОСТИТЕ НА МИО.

МОЛЯ, ПОНЕ ЕДИН ЧАС ПРЕДВАРИТЕЛНО ДА МИНЕТЕ ПРЕЗ СЪОТВЕТНАТА КАНЦЕЛАРИЯ,

ЗА ДА СЕ ПОДПИШЕТЕ, ЧЕ ЩЕ ПОЛУЧИТЕ ДИПЛОМАТА СИ.

ТОГИ ЩЕ СЕ РАЗДАВАТ ПРЕД ЗАЛА ТЪРЖЕСТВЕНА ЧАС ПРЕДИ ЦЕРЕМОНИЯТА.