Катедра "МИО и бизнес"

Годишна международна научна конференция на Kaтедра "МИО и бизнес"

неделя, 26 юли 2020 8:41 /
Начало:
сряда, 19 август 2020 14:00
Край:
Място:
УНСС
Подробности:

Катедра “Международни икономически отношения и бизнес”

 

Ви кани да вземете участие в деветнадесетата международна научна конференция

на тема:

 

Членството на България в европейския съюз: Тринадесет години по-късно 

 

16 Октомври 2020 г., 14,00 ч., УНСС

 

 

Тематични направления

 JEL classification: C, D, E, F, G, H, K, L, M, O, P, R

Официални езици на конференцията: английски и български език.

Научни направления:

-          Европейски съюз- състояние и перспективи

-          Конкурентоспособност на българската икономика на международния пазар

-          Управление на европейски проекти

-          Мениджмънт и маркетинг

-          Международен бизнес

-          Международни финанси

-          Иновации и предприемачество

-          Корпоративно управление

-          Качество и конкурентоспособност на образованието

-          Туризъм - състояние и перспективи

-          Правни аспекти на ЕС


Краен срок за изпращане на заявката за участие и доклада, съдържащ заглавие на български и английски език, кратко резюме (до 10 реда) на български и английски език, ключови думи (на български и английски език) и JEL класификация: 10.09.2020 г. на адрес: conference_mio@yahoo.com

За техническото оформление на докладите, моля следвайте изискванията на приложения файл или интернет страницата на посоченото от Вас научно издание на УНСС, където желаете да бъде публикувана вашата статия (студия).

Само докладите, представени на конференцията, ще бъдат насочени за публикуване.

 Всички доклади, представени на конференцията, ще бъдат публикувани и в електронен сборник с публикации от конференцията.

Повече информация и заявка за участие ще намерите в прикачените файлове.


Очакваме Ви!