Катедра "МИО и бизнес"

ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ И ЗАЩИТА НА МАГИСТЪРСКИ ТЕЗИ

вторник, 10 юли 2018 15:38 /
Начало:
Край:
Място:
Подробности:

НА 9 ОКТОМВРИ /ВТОРНИК/ 2018 г. ОТ 9,00 Ч. ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ НА МИО.

 

ЗАЩИТИ НА МАГИСТЪРСКИ ТЕЗИ НА СПЕЦИАЛНОСТИТЕ В МИО ЩЕ СЕ ПРОВЕДАТ НА  9 ОКТОМВРИ от 9,00 ч.

СРОКОВЕТЕ ЗА ПОДАВАНЕ НА МОЛБИ ЗА ЯВЯВАНЕ НА ЗАЩИТА /ПОДПИСАНИ ОТ НАУЧЕН РЪКОВОДИТЕЛ/,

СЕ ПОДАВАТ В КАБИНЕТ 3016,  ДО 14 СЕПТЕМВРИ 2018 г.

ЗАГЛАВНА СТРАНИЦА, КОПИЯ ОТ ДИПЛОМИ ЗА СРЕДНО  И ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ И ДОКУМЕНТ ОТ

БИБЛИОТЕКАТА, ЧЕ НЕ ДЪЛЖИТЕ КНИГИ, СЕ ПОДАВАТ ДО 21 СЕПТЕМВРИ В КАНЦЕЛАРИЯ НА МАГИСТЪР.

ГОТОВИТЕ МАГИСТЪРСКИ ТЕЗИ НА ХАРТИЯ И ДИСК СЕ ПРЕДАВАТ В КАТЕДРАТА /каб.3016/

ДО 21 СЕПТЕМВРИ 2018 Г.

от катедрата