Катедра "МИО и бизнес"

ЗАЩИТА НА МАГИСТЪРСКА ТЕЗА

понеделник, 15 януари 2018 16:04 /
Начало:
четвъртък, 29 март 2018
Край:
четвъртък, 29 март 2018
Място:
УНСС
Подробности:

ЗАЩИТАТА НА МАГИСТЪРСКИ ТЕЗИ ПО СПЕЦИАЛНОСТИТЕ НА МИО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ

НА 29 МАРТ /ЧЕТВЪРТЪК/ 2018 Г., ОТ 8,30 ЧАСА /ЗАЛИТЕ ЩЕ СЕ ОБЯВЯТ ДОПЪЛНИТЕЛНО/.


ПРИЕМАНЕ НА МОЛБИ ЗА ЗАЩИТА /КАБ.3016/ - ДО 28.02.2018 г.

ЗАГЛАВНА СТРАНИЦА В КАНЦЕЛАРИЯ НА МАГИСТЪР - ДО 8 МАРТ 2018 г.

ГОТОВИ МАГИСТЪРСКИ ТЕЗИ НА ХАРТИЯ  И CD /КАБ.3016/ - ДО 15 МАРТ 2018 г.

РЕЦЕНЗИИТЕ ЩЕ СЕ ИЗПРАЩАТ ПО ИМЕЙЛ.

От катедрата