Катедра "МИО и бизнес"

Наш преподавател участва в „Европейската нощ на учените“ 2020

петък, 27 ноември 2020 0:00
Гл. ас. д-р Моника Моралийска от катедрата взе участие в събитие, което е част от провеждащата се в момента „Европейска нощ на учените“ 27-28 ноември 2020 г. Тя участва с презентация в кръгла маса на тема „Дигиталните умения в променящия се пазар на труда“. Обект на дискусия бяха важни въпроси като ролята на придобиването на дигитални умения на работното място за адаптацията на работната сила към дигиталната трансформация на бизнеса и преодоляване на липсата на квалифицирана работна сила в сектора на ИКТ; успешни модели за учене на работното място; взаимодействието между академичните среди и бизнеса за подобряване на дигиталните умения на трудово заетите и ученето на работното място в условията на пандемията от COVID - 19.
В кръглата маса взеха участие преподаватели и изследователи от Факултета по математика и информатика към СУ „Св. Климент Охридски“, от Центъра по технологии на информационното общество към СУ, експерти на Института по публична администрация, както и представители на бизнеса в лицето на мениджъра „Обучение и Управление на Таланти“ и други професионалисти от компанията Sutherland.
Инициативата „Европейска нощ на учените“ започва да се провежда от 2005 г. и става все по-популярна с всяка изминала година. Тазгодишното издание се провежда в 29 държави, 388 града в Европа и извън нея. В България събитието се отбелязва за петнадесети път под мотото: “Науката променя начина на живот“. То обединява стотици деца, младежи и български учени от 25 населени места в страната.

Галерия снимки от Наш преподавател участва в „Европейската нощ на учените“ 2020 ...