Катедра "МИО и бизнес"

Преподаватели от Катедрата обсъдиха бъдещи съвместни инициативи с представители на банка ОББ

вторник, 28 януари 2020 15:22

Гл. ас. Цветомир Цанов и гл. ас. Моника Моралийска гостуваха на банка ОББ, където се срещнаха с директор Дирекция "Корпоративна дистрибуция" на банката г-жа Диана Димитрова-Каменова, както и с представител на отдел "Човешки ресурси".

На срещата, която е втора между двете организации, бяха определени параметрите на бъдещото сътрудничество, което ще включва изнесени обучения на студентите от "МИО" и възможността да започнат стаж в някой от отделите на банката, където работят много млади хора, част от които възпитаници на специалността. 

Първата инициатива ще се проведе в средата на м. март с изнесено обучение в банката на студентите от специалност "МИО с преподаване на английски език", 3-ти и 4-ти курс.

Галерия снимки от Преподаватели от Катедрата обсъдиха бъдещи съвместни инициативи с представители  ...