Катедра "МИО и бизнес"

Обновено: понеделник, 01 октомври 2012 12:52

Конференции и семинари

ПОКАНА за участие в Конференция на катедра "МИО и бизнес" на 15.10.2012 г.

Виж приложения файл.

Прикачени файлове:

application/msword + 2012-ПОКАНА-КОНФЕРЕНЦИЯ-УН СС-15-10.doc - 46 KB