Катедра "МИО и бизнес"

Юбилейна научна конференция по случай 70-тата годишнина на катедра "МИО и бизнес", 6-7 октомври 2022 г.

сряда, 15 юни 2022 15:00

Катедра "МИО и бизнес" Ви кани да вземете участие в двадесет и първата научна конференция, под патронажа на ректора на УНСС, проф. д-р Димитър Димитров, посветена на 70 годишния юбилей от създаването на Катедрата

 

на тема:

 

"ЧЛЕНСТВОТО НА БЪЛГАРИЯ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ: ПЕТНАДЕСЕТ ГОДИНИ ПО-КЪСНО"

  

6 Октомври 2022 г., 14:00 – 17:00 ч., Голяма конферентна зала, УНСС

7 Октомври 2022 г., 10:00 – 16:30 ч., Голяма и малка конферентна зала, УНСС

 


Научни направления:

-          Европейски съюз - състояние и перспективи за развитие

-          Европейският съюз в световната икономика

-          Международна конкурентоспособност на българската икономика

-          Управление на европейски проекти

-          Международен мениджмънт и маркетинг

-          Международен бизнес

-          Международни финанси

-          Устойчиво развитие – европейски аспекти

-          Иновации, предприемачество и дигитална трансформация

-          Правни аспекти на Европейския съюз

-          Туризъм - състояние и перспективи


Официални езици на конференцията: английски и български език.

Повече за условията за участие, индексацията на представените доклади в конференцията и заявка за участие, може да намерите в прикачените файлове.

Очакваме Ви!


Прикачени файлове:

application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Заявка за участие с доклад.docx - 88 KB

application/pdf pokana_bg.pdf - 529 KB

application/msword Формат за оформление на докладите.doc - 232 KB

Галерия снимки от Юбилейна научна конференция по случай 70-тата годишнина на катедра "МИО и бизнес ...