Катедра "МИО и бизнес"

Катедра „МИО и бизнес“ предлага две съвместни магистърски програми с престижни чуждестранни университети

сряда, 04 ноември 2020 15:31
През учебната 2020/2021 г. Катедра „МИО и бизнес“ предлага две магистърски програми съвместно с престижни чуждестранни университети:
? Дуалната програма по „Международен бизнес“ на английски език в сътрудничество с Университета по международни науки в Рим (Università degli studi Internazionali di Roma - UNINT). Магистърската програма е от 4 семестъра, като през първите два студентите се обучават в УНСС, а трети и четвърти семестър – в Университета по международни науки в Рим 
? Taзи година стартира и съвместната магистърска програма по „Международен бизнес и управление“ на английски език с Шанхайския университет „Джао Тонг“ (Shanghai Jiao Tong University). Този университет е сред водещите в Китай и завършилите студенти получават дипломи в професионално направление „Икономика“ – „Международен бизнес“ и по „Публична администрация“. Разработва се обща дипломна работа с УНСС в края на обучението. Магистърската програма е от 4 семестъра. През първите два студентите се обучават в УНСС, а трети и четвърти семестър – в Шанхайския университет „Джао Тонг“ .
С тези магистърски програми Катедрата продължава и разширява традициите си в международното сътрудничество, като полага усилия студентите да получат частични стипендии при пребиваването си в Рим или Шанхай. Студентите от двете програми се обучават съвместно със студентите, които избират да се обучават по „Международен бизнес“ на английски език в България. Затова в случай, че по определени причини студентите не могат да заминат за Рим или Шанхай, те биха могли да завършат програмата, като получат само диплома за ОКС „магистър“ от УНСС.
Кой може да кандидатства: Завършили специалност от всички професионални направления, владеещи английски език. Изисква се документ за успешно положен държавен зрелостен изпит по английски език, успешно положен държавен изпит по английски език от дипломата за завършено висше образование, завършена профилирана гимназия или профилирана паралелка в общообразователно училище или университет с интензивно изучаване на английски език, сертификат за владеене на английски език съответстващ минимум на ниво В2. При липса на такъв се полага изпит - тест по английски език.
Kак се провежда приемът: Конкурс по документи и/или полагането на приемен изпит – тест (за икономисти или неикономисти) или есе по определена тема на английски език.
Как да кандидатствам: На място в УНСС или онлайн
Тези и другите магистърски програми на Kатедра "МИО и бизнес" може да разгледате тук ?? https://bit.ly/30Q0j78 , а условията за кандидатстване - тук ?? https://bit.ly/2PRfDKB

Срокът за кандидатстване за всички магистърски специалности е 3 септември включително

Галерия снимки от Катедра „МИО и бизнес“ предлага две съвместни магистърски програми с престижни ч ...