Катедра "МИО и бизнес"

Удължаване на срока на националния конкурс за прием чрез разработване на есе на чужд език

петък, 10 април 2020 9:45 /
Начало:
вторник, 07 април 2020
Край:
петък, 22 май 2020
Място:
УНСС, катедра "МИО и бизнес"
Подробности:

Катедра "МИО и бизнес" удължава срока на националния конкурс за прием през 2020/2021 г. в поднаправление "Икономика с чуждоезиково обучение" или поднаправление "Икономика с преподаване на английски език" чрез разработване на есе на чужд език на тема "Успешни български компании на международните пазари" до 22 май 2020 година.

В конкурса могат да участват ученици, които завършват средно образование през учебната 2019/2020 година. 

На участниците, спечелили конкурса се признава оценка Отличен (6) от положени кандидатстудентски изпити, включително и по чужд език, за кандидатстване в поднаправление "Икономика с чуждоезиково обучение" (английски, френски, немски, испански или руски език) или в поднаправление "Икономика с преподаване на английски език" (английски език) в УНСС. 

Указанията и регламентът за участие са в приложените файлове. 

Прикачени файлове:

application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Указания.docx - 22 KB

application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Регламент.docx - 23 KB