Катедра "Човешки ресурси и социална защита"

Обновено: понеделник, 29 май 2017 10:51

История

През 1953 година във ВИИ „Карл Маркс“ се създава специалност “Икономика на труда”.

 Нов етап в обучението на специалисти с висше образование в областта на труда започва със създаването през 1973 г. на специалност и катедра „Икономика и организация на труда“ към Общоикономическия факултет на ВИИ „Карл Маркс“.  Катедрата е  преименувана през 1991г. на департамент „Труд и социална защита“.

През 1991 г. към департамент „Труд и социална защита“ на УНСС се създава и втората специалност – „Застраховане и социално дело“.

През 1995 г. департаментът е преименуван на катедра „Труд и социална защита“, а през 2007 г. - на катедра „Човешки ресурси и социална защита“.

През 2007г. специалност „Икономика и организация на труда“ получава наименованието „Икономика на човешките ресурси“.