Катедра "Човешки ресурси и социална защита"

100 ГОДИНИ УНСС
Обновено: вторник, 16 май 2017 14:40

Конференции и семинари

Научни конференции, организирани от катедра "Човешки ресурси и социална защита": "Трудът и социалното дело в новите условия", 1996 г., "Труд и застраховане", 1998 г., "Теоретични и практически проблеми на допълнителното доброволно пенсионно осигуряване", 1997 г., "Трудът и неговата защита през 21 век", 2003 г., "Социални последствия от процесите на преструктуриране и технологични промени в организациите", 2009 г., "Трудът и социалната защита - европейски и национални предизвикателства", 2013 г.