Катедра "Човешки ресурси и социална защита"

Обновено: вторник, 16 май 2017 14:46

Проекти

 

Университетски проекти

Номер на проекта

Тема на проекта

Изпълнител

(ръководител на проекта)

Срок

1

НИД НИ 1-11/2015

„Механизъм за определяне и

 индексиране на минималната работна заплата“

проф. д-р Любомир Стефанов

2015

2016

 2

НИД НИ 1-4/2014

“Изследване на потребностите от провеждане на социален одит и прилагане на стандарти за социална и екологична отговорност в РБългария”

доц. д-р Мирослава Пейчева

2014

2015

2016

Национални проекти

Номер на проекта

Тема на проекта

Изпълнител

(ръководител на проекта)

Срок

1

BG051PO001-7.0.07-0236-С0001

„Иновативен трансфер на предприемачески и бизнес умения в туристическия сектор“

доц. д-р Тодор Тодоров

30.04.2013
31.06.2015

 Международни проекти

Номер на проекта

Тема на проекта

Изпълнител

(ръководител на проекта)

Срок

1

517705-LLP-1-2011-1-UK-ERASMUS-ESIN LiTE

Изгубени в прехода в Европа

проф. д-р Маргарита Атанасова

01.10.2011
30.11.2013