Катедра "Човешки ресурси и социална защита"

Обновено: петък, 28 септември 2012 14:45

Наука

      Научно-изследователската дейност на преподавателите в катедра "Човешки ресурси и социална защита" се представя чрез техни основни публикации и научни изследвания в областта на заетостта, човешките ресурси, социалната политика, индустриалните отношения, осигуряването и застраховането.

      Учебници, публикувани от преподавателите в катедра "Човешки ресурси и социална защита": "Икономика на труда", "Пазар на труда", "Индустриални отношения", "Управление на човешките ресурси", "Организационно поведение", "Организационна култура", "Управление на възнагражденията", "Подбор и обучение на персонала", "Социално осигуряване", "Тристранно партньорство", "Колективно трудово договаряне", "Основи на трудовата икономика", "Трудови стандарти", "Мотивация", "Фирмена социална политика", "Политика за семейството", "Застраховане", "Застрахователен пазар", "Анализ на дейността на застрахователното дружество", "Контролинг в застраховането", "Презастраховане", "Управление на риска", "Имуществено и лично застраховане", "Осигурителни фондове и системи", "Осигурителни и социално-защитни стратегии" и други.

      Научно-изследователски теми, разработени от преподаватели в катедра "Човешки ресурси и социална защита": "Пазар на труда и индустриалните отношения в България през периода 1990-2000 г.", "Изследване на застрахователния пазар в България", "Заетост и пазар на труда в България и Европейския съюз - стратегии и политики".