Катедра "Човешки ресурси и социална защита"

Обновено: понеделник, 26 февруари 2018 14:30

Обучение

Катедра "Човешки ресурси и социална защита" осигурява обучението по следните специалности:

ОКС "Бакалавър"

  • "Икономика на човешките ресурси"
  • "Застраховане и социално дело"


ОКС "Магистър"

  • "Икономика на човешките ресурси" със специализация "Управление на човешките ресурси"
  • "Застраховане и социално дело"
  • "Икономика на осигурителните системи"
  • "Здравословни и безопасни условия на труд"