Катедра "Човешки ресурси и социална защита"

100 ГОДИНИ УНСС
Обновено: понеделник, 25 май 2020 16:30

Разписание за магистри, индивидуално обучение

РАЗПИСАНИЕ

 специалност “ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД”

 МАГИСТРИ

втори семестър на уч. 2019/2020 г.

 прием септември 2019 г.

Дисциплина

Преподавател

Дата/Ден

Час

Зала

1.

Здравословни и безопасни условия на труд

Доц. д.н. Евгени Евгениев

14.03.2020г.

15.03.2020г.

9.00-17.30ч.

12.30-14.00ч.

2057

2.

Управление на човешките ресурси

Проф. д-р Маргарита Атанасова

22.02.2020г.

23.02.2020г.

9.00-17.30ч.

9.00-10.30ч.

2028

3.

Управление на възнагражденията

Проф. д-р Любомир Стефанов

28.03.2020г.

29.03.2020г.

9.00-17.30ч.

9.00-10.30ч.

2051

4.

Осигурителни фондове

Ас. д-р Десислава Колева-Стефанова

21.03.2020г.

22.03.2020г.

9.00-17.30ч.

12.30-14.00ч.

2057

5.

Корпоративна социална отговорност и социален одит

Доц. д-р Мирослава Пейчева

4.04.2020г.

5.04.2020г.

9.00-17.30ч.

12.30-14.00ч.

2051

 

ИЗПИТНА СЕСИЯ

 специалност “ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД”

 МАГИСТРИ

втори семестър на уч. 2019/2020 г.

 прием септември 2019 г.

Дисциплина

Преподавател

Дата/Ден

Час

Зала

1.

Здравословни и безопасни условия на труд

доц. д.н. Евгени Евгениев

2.06.2020г.

18.00ч.

онлайн изпит

2.

Управление на човешките ресурси

проф. д-р Маргарита Атанасова

4.06.2020г.

11.00ч.

онлайн изпит

3.

Управление на възнагражденията

проф. д-р Любомир Стефанов

6.06.2020г.

17.00ч.

онлайн изпит

4.

Осигурителни фондове

гл. ас. д-р Десислава Колева-Стефанова

28.05.2020г.

18.00ч.

онлайн

изпит

5.

Корпоративна социална отговорност и социален одит

проф. д-р Мирослава Пейчева

30.05.2020г.

10.00ч.

онлайн изпитРАЗПИСАНИЕ

специалност “Икономика на човешките ресурси”

специализация „Управление на човешките ресурси“ /4 сем./

 МАГИСТРИ

втори семестър 

 прием септември 2019 г.

Дисциплина

Преподавател

Дата/Ден

Час

Зала

1.

Управление на човешките ресурси

проф. д-р Маргарита Атанасова

23.02.2020г.

11.00-13.30ч.

2028

2.

Трудови стандарти

доц. д.н. Евгени Евгениев

 

23.02.2020г.

13.45-16.15ч.

2057

3.

Социална политика и социално-защитни стратегии

доц. д-р Емилия Масларова

21.03.2020г.

9.00-11.30ч.

2054

4.

Организационно поведение и корпоративна култура

проф. д-р Марин Паунов

15.03.2020г.

14.15-16.45ч.

2050

5.

Пазар на труда

ас. д-р Десислава Колева-Стефанова

22.03.2020г.

14.15-16.45ч.

2057

 

ИЗПИТНА СЕСИЯ

специалност “Икономика на човешките ресурси”

специализация „Управление на човешките ресурси“ /4 сем./

 МАГИСТРИ

втори семестър на уч. 2019/2020 г.

 прием септември 2019 г.

Дисциплина

Преподавател

Дата/Ден

Час

Зала

1.

Управление на човешките ресурси

проф. д-р Маргарита Атанасова

30.05.2020г.

12.00ч.

онлайн изпит

2.

Трудови стандарти

доц. д.н. Евгени Евгениев

 

7.06.2020г.

11.00ч.

онлайн

изпит

3.

Социална политика и социално-защитни стратегии

доц. д-р Емилия Масларова

6.06.2020г.

11.00ч.

онлайн

изпит

4.

Организационно поведение и корпоративна култура

проф. д.н. Марин Паунов

31.05.2020г.

11.00ч.

онлайн

изпит

5.

Пазар на труда

гл. ас. д-р Десислава Колева-Стефанова

29.05.2020г.

18.00ч.

онлайн

изпитРАЗПИСАНИЕ

специалност “Икономика на човешките ресурси”

специализация „Управление на човешките ресурси“ /4 сем./

 МАГИСТРИ

четвърти семестър

 прием септември 2018 г.

Дисциплина

Преподавател

Дата/Ден

Час

Зала

1.

Управление на възнагражденията

проф. д-р Любомир Стефанов

29.03.2020г.

10.45-13.15ч.

2051

2.

Информационни системи по управление на човешките ресурси

проф. д-р Любомир Стефанов

29.03.2020г.

13.30-16.00ч.

2051

3.

Оптимизиране на длъжностите и подбор на персонала

доц. д-р Галина Димитрова

23.02.2020г.

10.45-13.15ч.

2024

4.

Планиране и организиране на човешките ресурси

доц. д-р Галина Димитрова

23.02.2020г.

13.30-16.00ч.

2024


ИЗПИТНА СЕСИЯ

 специалност “Икономика на човешките ресурси”

специализация „Управление на човешките ресурси“ /4 сем./

 МАГИСТРИ

летен семестър на уч.2019/2020г.

 прием септември 2018 г.

Дисциплина

Преподавател

Дата/Ден

Час

Зала

1.

Управление на възнагражденията

проф. д-р Любомир Стефанов

6.06.2020г.

16.00ч.

онлайн изпит

2.

Информационни системи по управление на човешките ресурси

проф. д-р Любомир Стефанов

7.06.2020г.

9.00ч.

онлайн изпит

3.

Оптимизиране на длъжностите и подбор на персонала

доц. д-р Галина Димитрова

30.05.2020г.

16.00ч.

онлайн изпит

4.

Планиране и организиране на човешките ресурси

доц. д-р Галина Димитрова

31.05.2020г.

16.00ч.

онлайн изпитРАЗПИСАНИЕ

 специалност “ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД”

 МАГИСТРИ

летен семестър на уч. 2019/2020 г.

  

Дисциплина

Преподавател

Дата/Ден

Час

Зала

1.

Оценка на професионалния риск

 

Доц. д.н. Евгени Евгениев

23.02.2020г.

10.15-13.30ч.

2057

2.

Застраховане на персонала

Доц. д-р Галина Димитрова

22.02.2020г.

 

 

14.15-17.30ч.

2024

3.

Държавна политика по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд

Доц. д-р Емилия Масларова

21.03.2020г.

11.45-15.00ч.

2054

4.

Управление на проекти в областта на човешките ресурси

 

Доц. д-р Тодор Тодоров

14.03.2020г.

9.00-12.15ч.

2052

 

ИЗПИТНА СЕСИЯ

 специалност “ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД”

 МАГИСТРИ

летен семестър на уч. 2019/2020 г.

  

Дисциплина

Преподавател

Дата/Ден

Час

Зала

1.

Оценка на професионалния риск

 

доц. д.н. Евгени Евгениев

7.06.2020г.

11.00ч.

онлайн

изпит

2.

Застраховане на персонала

доц. д-р Галина Димитрова

30.05.2020г.

17.00ч.

онлайн

изпит

3.

Държавна политика по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд

доц. д-р Емилия Масларова

1.06.2020г.

12.00ч.

онлайн

изпит

4.

Управление на проекти в областта на човешките ресурси

 

доц. д-р Тодор Тодоров

4.06.2020г.

16.00ч.

онлайн

изпит