Катедра "Човешки ресурси и социална защита"

Обновено: четвъртък, 31 октомври 2019 13:36

Разписание за магистри, индивидуално обучение

 

РАЗПИСАНИЕ

 

специалност “ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД”

 МАГИСТРИ

първи семестър на уч. 2019/2020 г.

 

прием септември 2019 г.

Дисциплина

Преподавател

Дата/Ден

Час

Зала

1.

Икономика на труда

Доц. д-р Тодор Тодоров

16.11.2019г.

10.00-17.45

2052

2.

Организация на трудовата дейност

Доц. д.н. Евгени Евгениев

17.11.2019г.

10.00-17.45

2057

3.

Организационно поведение

Проф. д-р Марин Паунов

3.112019г.

10.00-17.45

2050

4.

Социална политика

Доц. д-р Емилия Масларова

24.11.2019г.

10.00-17.45

2054

5.

Трудово и осигурително право

Гл.ас. д-р Валери Апостолов

30.11.2019г.

10.00-17.45

2024

6.

Индустриални отношения

Гл.ас. д-р Валери Апостолов

1.12.2019г.

10.00-17.45

2024