Катедра "Човешки ресурси и социална защита"

100 ГОДИНИ УНСС
Обновено: петък, 07 февруари 2020 9:24

Консултационни часове на преподавателите

Приемно време на преподавателите от катедра

„Човешки ресурси и социална защита“

за летен семестър на учебната 2019/2020 г.

Преподаватели

Приемно време

проф. д-р Лалко Дулевски

Вторник 16.00-17.00ч.

Кабинет 2025

проф. д-р Любомир Стефанов

Четвъртък 10.30-12.00ч.

Кабинет 2051

проф. д-р Маргарита Атанасова

Вторник 15.00-17.00ч.

Кабинет 2028

проф. д-р Марин Паунов

Сряда 17.00-18.00ч.

Кабинет 2050

доц. д.н. Евгени Евгениев

Сряда 15.00-16.00ч.

Кабинет 2057

доц. д-р Галина Димитрова

Вторник 15.00-17.00ч.

Кабинет 2024

доц. д-р Ирена Маркова

Четвъртък 16.00-17.00ч.

Кабинет 2021

доц. д-р Мирослава Пейчева

Сряда 17.30-18.30ч.

Кабинет 2051

доц. д-р Тодор Тодоров

Петък 14.00-16.00ч.

Кабинет 2052

гл.ас. д-р Валери Апостолов

Понеделник 13.00-14.00ч.

Кабинет 2024

гл.ас. д-р Ирина Данаилова

Вторник 16.00-17.00ч.

Кабинет 2050

ас. д-р Десислава Колева-Стефанова

Вторник 16.00-17.00ч.

Кабинет 2057