Катедра "Човешки ресурси и социална защита"

Обновено: вторник, 20 април 2021 8:54

Разписание за магистри, индивидуално обучение


РАЗПИСАНИЕ

 специалност “ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД”

 МАГИСТРИ

втори семестър на уч. 2020/2021 г.

 прием септември 2020 г.

Дисциплина

Преподавател

Дата/Ден

Час

1.

Здравословни и безопасни условия на труд

доц. д.н. Евгени Евгениев

20.02.2021г.

21.02.2021г.

9.00-15.45ч.

9.00-15.45ч.

2.

Управление на човешките ресурси

проф. д-р Маргарита Атанасова

27.02.2021г.

27.03.2021г.

9.00-15.45ч.

9.00-15.45ч.

3.

Управление на възнагражденията

проф. д-р Любомир Стефанов

28.02.2021г.

28.03.2021г.

9.00-15.45ч.

9.00-15.45ч.

4.

Осигурителни фондове

гл. ас. д-р Ралица Пандурска

20.03.2021г.

21.03.2021г.

9.00-15.45ч.

9.00-15.45ч.

5.

Корпоративна социална отговорност и социален одит

проф. д-р Мирослава Пейчева

13.02.2021г.

14.02.2021г.

9.00-15.45ч.

9.00-15.45ч.


ИЗПИТНА СЕСИЯ

 специалност “ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД”

 МАГИСТРИ

втори семестър на уч. 2020/2021 г.

 прием септември 2020 г.

Дисциплина

Преподавател

Дата/Ден

Час

1.

Здравословни и безопасни условия на труд

доц. д.н. Евгени Евгениев

29.05.2021г.

9.00ч.

2.

Управление на човешките ресурси

проф. д-р Маргарита Атанасова

26.05.2021г.

16.00ч.

3.

Управление на възнагражденията

проф. д-р Любомир Стефанов

22.05.2021г.

14.00ч.

4.

Осигурителни фондове

гл. ас. д-р Ралица Пандурска

17.05.2021г.

16.00ч.

5.

Корпоративна социална отговорност и социален одит

проф. д-р Мирослава Пейчева

19.05.2021г.

16.00ч.РАЗПИСАНИЕ

 специалност “Икономика на човешките ресурси”

специализация „Управление на човешките ресурси“ /4 сем./

 МАГИСТРИ

втори семестър 

 прием септември 2020 г.

Дисциплина

Преподавател

Дата/Ден

Час

1.

Управление на човешките ресурси

проф. д-р Маргарита Атанасова

13.02.2021г.

9.00-15.45ч.

 

2.

Трудови стандарти

доц. д.н. Евгени Евгениев

 

27.02.2021г.

9.00-15.45ч.

 

3.

Социална политика и социално-защитни стратегии

доц. д-р Емилия Масларова

13.03.2021г.

9.00-15.45ч.

 

4.

Организационно поведение и корпоративна култура

проф. д.н. Марин Паунов

20.03.2021г.

9.00-15.45ч.

 

5.

Пазар на труда

гл. ас. д-р Десислава Колева-Стефанова

21.03.2021г.

9.00-15.45ч.

 


ИЗПИТНА СЕСИЯ

 специалност “Икономика на човешките ресурси”

специализация „Управление на човешките ресурси“ /4 сем./

 МАГИСТРИ

втори семестър 

 прием септември 2020 г.

Дисциплина

Преподавател

Дата/Ден

Час

1.

Управление на човешките ресурси

проф. д-р Маргарита Атанасова

15.05.2021г.

11.00ч.

2.

Трудови стандарти

доц. д.н. Евгени Евгениев

 

22.05.2021г.

9.00ч.

3.

Социална политика и социално-защитни стратегии

доц. д-р Емилия Масларова

23.05.2021г.

10.00ч.

4.

Организационно поведение и корпоративна култура

проф. д.н. Марин Паунов

29.05.2021г.

11.00ч.

5.

Пазар на труда

гл. ас. д-р Десислава Колева-Стефанова

30.05.2021г.

11.00ч.РАЗПИСАНИЕ

 специалност “Икономика на човешките ресурси”

специализация „Управление на човешките ресурси“ /4 сем./

 МАГИСТРИ

четвърти семестър

 прием септември 2019 г.

Дисциплина

Преподавател

Дата/Ден

Час

1.

Управление на възнагражденията

проф. д-р Любомир Стефанов

21.02.2021г.

14.00-16.30ч.

2.

Информационни системи по управление на човешките ресурси

проф. д-р Любомир Стефанов

21.03.2021г.

14.00-16.30ч.

3.

Оптимизиране на длъжностите и подбор на персонала

доц. д-р Галина Димитрова

20.02.2021г.

14.00-16.30ч.

4.

Планиране и организиране на човешките ресурси

доц. д-р Галина Димитрова

20.03.2021г.

14.00-16.30ч.


ИЗПИТНА СЕСИЯ

 специалност “Икономика на човешките ресурси”

специализация „Управление на човешките ресурси“ /4 сем./

 МАГИСТРИ

четвърти семестър

 прием септември 2019 г.

Дисциплина

Преподавател

Дата/Ден

Час

1.

Управление на възнагражденията

проф. д-р Любомир Стефанов

22.05.2021г.

13.00ч.

2.

Информационни системи по управление на човешките ресурси

проф. д-р Любомир Стефанов

23.05.2021г.

13.00ч.

3.

Оптимизиране на длъжностите и подбор на персонала

доц. д-р Галина Димитрова

29.05.2021г.

9.00ч.

4.

Планиране и организиране на човешките ресурси

доц. д-р Галина Димитрова

30.05.2021г.

9.00ч.


РАЗПИСАНИЕ

 специалност “Застраховане и социално дело”

МАГИСТРИ

летен семестър на уч. 2020/2021 г.

/първи семестър/

 прием януари 2021 г.

Дисциплина

Преподавател

Дата/Ден

Час

1.

Демографски основи на застраховането и социалното дело

гл.ас. д-р Десислава Колева-Стефанова

20.03.2021г.

14.00-16.30ч.

2.

Застраховане

доц. д-р Галина Димитрова

 

27.03.2021г.

9.00-11.30ч.

3.

Социално осигуряване

доц. д-р Валери Апостолов

 

20.03.2021г.

9.00-11.30ч.

4.

Лично застраховане

доц. д-р Галина Димитрова

 

27.03.2021г.

12.00-14.30ч.

5.

Имуществено застраховане

доц. д-р Ирена Маркова

 

21.03.2021г.

14.00-16.30ч.

6.

Организационно поведение

проф. д.н. Марин Паунов

 

21.03.2021г.

10.00-12.30ч.


ИЗПИТНА СЕСИЯ

 специалност “ЗАСТРАХОВАНЕ И СОЦИАЛНО ДЕЛО”

МАГИСТРИ

летен семестър на уч. 2020/2021 г.

/първи семестър/

 прием януари 2021 г.

Дисциплина

Преподавател

Дата/Ден

Час

1.

Демографски основи на застраховането и социалното дело

гл.ас. д-р Десислава Колева-Стефанова

25.05.2021г.

18.00ч.

2.

Застраховане

доц. д-р Галина Димитрова

 

28.05.2021г.

18.00ч.

3.

Социално осигуряване

доц. д-р Валери Апостолов

 

20.05.2021г.

18.00ч.

4.

Лично застраховане

доц. д-р Галина Димитрова

 

30.05.2021г.

10.00ч.

5.

Имуществено застраховане

доц. д-р Ирена Маркова

 

19.05.2021г.

18.00ч.

6.

Организационно поведение

проф. д.н. Марин Паунов

 

17.05.2021г.

18.00ч.

 

 

РАЗПИСАНИЕ

специалност “ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД”

 МАГИСТРИ

летен семестър на уч. 2020/2021 г.

/първи семестър/

 прием януари 2021 г.

Дисциплина

Преподавател

Дата/Ден

Час

1.

Икономика на труда

 

доц. д-р Тодор Тодоров

21.03.2021г.

10.00-12.30ч.

2.

Организация на трудовата дейност

доц. д.н. Евгени Евгениев

14.03.2021г.

14.00-16.30ч.

3.

Организационно поведение и корпоративна култура

проф. д.н. Марин Паунов

21.03.2021г.

14.00-16.30ч.

4.

Социална политика

 

доц. д-р Емилия Масларова

14.03.2021г.

10.00-12.30ч.

5.

Трудово и осигурително право

доц. д-р Валери Апостолов

20.03.2021г.

12.00-14.30ч.

6.

Индустриални отношения

 

доц. д-р Валери Апостолов

20.03.2021г.

15.00-17.30ч.

ИЗПИТНА СЕСИЯ

специалност “ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД”

 МАГИСТРИ

летен семестър на уч. 2020/2021 г.

/първи семестър/

 прием януари 2021 г.

Дисциплина

Преподавател

Дата/Ден

Час

1.

Икономика на труда

 

доц. д-р Тодор Тодоров

29.05.2021г.

14.00ч.

2.

Организация на трудовата дейност

доц. д.н. Евгени Евгениев

25.05.2021г.

18.00ч.

3.

Организационно поведение и корпоративна култура

проф. д.н. Марин Паунов

18.05.2021г.

18.00ч.

4.

Социална политика

 

доц. д-р Емилия Масларова

27.05.2021г.

16.00ч.

5.

Трудово и осигурително право

доц. д-р Валери Апостолов

20.05.2021г.

18.00ч.

6.

Индустриални отношения

 

доц. д-р Валери Апостолов

22.05.2021г.

15.00ч.