Катедра "Човешки ресурси и социална защита"

Обновено: събота, 11 януари 2020 15:56

Разписание за магистри, индивидуално обучение

 

РАЗПИСАНИЕ

специалност “ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД”

 МАГИСТРИ

първи семестър на уч. 2019/2020 г.

прием септември 2019 г.

Дисциплина

Преподавател

Дата/Ден

Час

Зала

1.

Икономика на труда

 

Доц. д-р Тодор Тодоров

16.11.2019г.

10.00-17.45

2052

2.

Организация на трудовата дейност

Доц. д.н. Евгени Евгениев

17.11.2019г.

10.00-17.45

2057

3.

Организационно поведение и корпоративна култура

Проф. д-р Марин Паунов

3.11.2019г.

10.00-17.45

2050

4.

Социална политика

 

Доц. д-р Емилия Масларова

24.11.2019г.

10.00-17.45

2054

5.

Трудово и осигурително право

Гл.ас. д-р Валери Апостолов

30.11.2019г.

10.00-17.45

2024

6.

Индустриални отношения

 

Гл.ас. д-р Валери Апостолов

1.12.2019г.

10.00-17.45

2024

 

 

 

ИЗПИТНА СЕСИЯ

специалност “ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД”

 МАГИСТРИ

първи семестър на уч. 2019/2020 г.

прием септември 2019 г.

Дисциплина

Преподавател

Дата/Ден

Час

Зала

1.

Икономика на труда

Доц. д-р Тодор Тодоров

 

24.01.2020г.

16.00ч.

5006

2.

Организация на трудовата дейност

Доц. д.н. Евгени Евгениев

17.01.2020г.

16.00ч.

4007

3.

Организационно поведение и корпоративна култура

Проф. д-р Марин Паунов

19.01.2020г.

17.00ч.

4005

4.

Социална политика

Доц. д-р Емилия Масларова

 

13.01.2020г.

16.00ч.

2055

5.

Трудово и осигурително право

Гл.ас. д-р Валери Апостолов

21.01.2020г.

16.00ч.

2029

6.

Индустриални отношения

Гл.ас. д-р Валери Апостолов

 

26.01.2020г.

14.00ч.

2029

 

РАЗПИСАНИЕ

 

специалност “Икономика на човешките ресурси”

специализация „Управление на човешките ресурси“ /4 сем./

 МАГИСТРИ

четвърти семестър

 

прием януари 2018 г.

Дисциплина

Преподавател

Дата/Ден

Час

Зала

1.

Управление на възнагражденията

проф. д-р Любомир Стефанов

9.11.2019г.

8.00-9.30ч.

2051

2.

Информационни системи по управление на човешките ресурси

проф. д-р Любомир Стефанов

9.11.2019г.

9.45-11.15ч.

2051

3.

Оптимизиране на длъжностите и подбор на персонала

доц. д-р Галина Димитрова

10.11.2019г.

14.15-15.45ч.

2024

4.

Планиране и организиране на човешките ресурси

доц. д-р Галина Димитрова

10.11.2019г.

16.00-17.30ч.

2024

 

 

 

ИЗПИТНА СЕСИЯ

 

специалност “Икономика на човешките ресурси”

специализация „Управление на човешките ресурси“ /4 сем./

 МАГИСТРИ

четвърти семестър

 

прием януари 2018 г.

Дисциплина

Преподавател

Дата/Ден

Час

Зала

1.

Управление на възнагражденията

проф. д-р Любомир Стефанов

19.01.2020г.

13.00ч.

4005

2.

Информационни системи по управление на човешките ресурси

проф. д-р Любомир Стефанов

18.01.2020г.

13.00ч.

2055

3.

Оптимизиране на длъжностите и подбор на персонала

доц. д-р Галина Димитрова

25.01.2020г.

9.00ч.

3060

4.

Планиране и организиране на човешките ресурси

доц. д-р Галина Димитрова

26.01.2020г.

9.00ч.

3060

РАЗПИСАНИЕ

 

специалност “Икономика на човешките ресурси”

специализация „Управление на човешките ресурси“ /4 сем./

 МАГИСТРИ

първи семестър  

 

прием септември 2019 г.

Дисциплина

Преподавател

Дата/Ден

Час

Зала

1.

Икономика на труда

 

Доц. д-р Тодор Тодоров

17.11.2019г.

9.00-10.30ч.

2052

2.

Демография

Ас. д-р Десислава Колева-Стефанова

24.11.2019г.

14.15-15.45ч.

2057

3.

Количествени методи и модели

Проф. д-р Веселка Павлова

14.12.2019г.

15.15-16.45ч.

2077

4.

Осигурителни системи

 

Гл. ас. д-р Валери Апостолов

15.12.2019г.

14.15-15.45ч.

2024

5.

Индустриални отношения

 

Гл.ас. д-р Валери Апостолов

15.12.2019г.

16.00-17.30ч.

2024

 

 

 

 

 ИЗПИТНА СЕСИЯ

 

специалност “Икономика на човешките ресурси”

специализация „Управление на човешките ресурси“ /4 сем./

 МАГИСТРИ

първи семестър 

прием септември 2019 г.

Дисциплина

Преподавател

Дата/Ден

Час

Зала

1.

Икономика на труда

Доц. д-р Тодор Тодоров

11.01.2020г.

 

9.00ч.

2118

2.

Демография

Ас. д-р Десислава Колева-Стефанова

18.01.2020г.

9.00ч.

4005

3.

Количествени методи и модели

Проф. д-р Веселка Павлова

12.01.2020г.

11.00ч.

4055

4.

Осигурителни системи

Гл. ас. д-р Валери Апостолов

25.01.2020г.

 

9.00ч.

4005

5.

Индустриални отношения

Гл.ас. д-р Валери Апостолов

26.01.2020г.

 

9.00ч.

4005

 

 

РАЗПИСАНИЕ

 

специалност “Икономика на човешките ресурси”

специализация „Управление на човешките ресурси“ /4 сем./

 МАГИСТРИ

трети семестър

 

прием септември 2018 г.

Дисциплина

Преподавател

Дата/Ден

Час

Зала

1.

Обучение и развитие на човешките ресурси

Проф. д-р Маргарита Атанасова

26.10.2019г.

15.30-18.00ч.

2028

2.

Бизнес стратегии и стратегическо управление на човешките ресурси

Проф. д-р Марин Паунов

16.11.2019г.

15.30-18.00ч.

2050

3.

Застраховане на персонала

Доц. д-р Галина Димитрова

 

17.11.2019г.

15.30-18.00ч.

2024

4.

Организация на осигурителните фондове

Ас. д-р Десислава Колева

23.11.2019г.

15.30-18.00ч.

2057

5.

Одит на човешките ресурси

Доц. д-р Мирослава Пейчева

23.11.2019г.

9.00-11.30ч.

2051

 

 

 

 

ИЗПИТНА СЕСИЯ

 

специалност “Икономика на човешките ресурси”

специализация „Управление на човешките ресурси“ /4 сем./

 МАГИСТРИ

трети семестър

прием септември 2018 г.

Дисциплина

Преподавател

Дата/Ден

Час

Зала

1.

Обучение и развитие на човешките ресурси

Проф. д-р Маргарита Атанасова

12.01.2020г.

11.00ч.

4005

2.

Бизнес стратегии и стратегическо управление на човешките ресурси

Проф. д-р Марин Паунов

26.01.2020г.

9.00ч.

3073

3.

Застраховане на персонала

Доц. д-р Галина Димитрова

25.01.2020г.

 

14.00ч.

2029

4.

Организация на осигурителните фондове

Ас. д-р Десислава Колева

18.01.2020г.

9.00ч.

4005

5.

Одит на човешките ресурси

Доц. д-р Мирослава Пейчева

11.01.2020г.

9.00ч.

4005