Катедра "Човешки ресурси и социална защита"

Обновено: четвъртък, 17 октомври 2019 9:40

Консултационни часове на преподавателите

Приемно време на преподавателите от катедра

„Човешки ресурси и социална защита“

за зимен семестър на учебната 2019/2020 г.

 

Преподаватели

Приемно време

проф. д-р Лалко Дулевски

Сряда 16.30-17.30ч.

Кабинет 2025

проф. д-р Любомир Стефанов

Петък 13.00-14.00ч.

Кабинет 2051

проф. д-р Маргарита Атанасова

Вторник 11.00-12.00ч.

Кабинет 2028

проф. д-р Марин Паунов

Четвъртък 13.00-14.00ч.

Кабинет 2050

доц. д.н. Евгени Евгениев

Четвъртък 14.00-15.00ч.

Кабинет 2057

доц. д-р Галина Димитрова

Четвъртък 13.00-14.00ч.

Кабинет 2024

доц. д-р Ирена Маркова

Вторник 9.00-10.00ч.

Кабинет 2021

доц. д-р Мирослава Пейчева

Петък 17.30-18.30ч.

Кабинет 2051

доц. д-р Тодор Тодоров

Петък 13.00-14.00ч.

Кабинет 2052

гл.ас. д-р Валери Апостолов

Вторник 17.30-18.30ч.

Кабинет 2024

гл.ас. д-р Ирина Данаилова

Сряда 14.00-15.00ч.

Кабинет 2050

ас. д-р Десислава Колева-Стефанова

Сряда 16.30-17.30ч.

Кабинет 2057