Катедра "Човешки ресурси и социална защита"

Обновено: вторник, 16 април 2019 16:05

Консултационни часове на преподавателите

Приемно време на преподавателите от катедра

„Човешки ресурси и социална защита“

за летен семестър на учебната 2018/2019 г.

 

Преподаватели

Приемно време

1. проф. д-р Лалко Дулевски

Понеделник 12.00-14.00ч.

Кабинет 2025

2. проф. д-р Любомир Стефанов

Сряда 10.30-12.00ч.

кабинет 2051

3. проф. д-р Маргарита Атанасова

Вторник 15.00-17.00ч.

Кабинет 2054

4. проф. д-р Марин Паунов

Сряда 16.45-17.45ч.

Кабинет 2050

5. доц. д-р Галина Димитрова

Вторник 15.00-17.00ч.

Кабинет 2024

6. доц. д-р Евгени Евгениев

Четвъртък 14.00-16.00ч.

Кабинет 2057

7. доц. д-р Ирена Маркова

Четвъртък 11.30-12.30ч.

Кабинет 2021

8. доц. д-р Мирослава Пейчева

Четвъртък 15.00-16.00ч.

Кабинет 2051

9. доц. д-р Тодор Тодоров

Петък 14.00-16.00ч.

Кабинет 2052

10. гл.ас. д-р Валери Апостолов

Вторник 13.00-14.00ч.

Кабинет 2024

11. гл.ас. д-р Ирина Данаилова

Четвъртък 11.30-12.30ч.

Кабинет 2050

12. гл.ас. д-р Ралица Пандурска

Четвъртък 14.00-15.00ч.

Кабинет 2052

13. ас. д-р Десислава Колева-Стефанова

Понеделник 12.00-14.00ч.

Кабинет 2057