Катедра "Човешки ресурси и социална защита"

Защита на дипломни работи на студентите от ОКС “Магистър“ - специалност „Застраховане и социално дело“

сряда, 07 октомври 2020 9:24 /
Начало:
четвъртък, 29 октомври 2020
Край:
четвъртък, 29 октомври 2020
Място:
Подробности:

Защита на дипломни работи на студентите от ОКС“Магистър“ -

специалност „Застраховане и социално дело“

Предаване на дипломните работи - 12.10.2020г. (понеделник).

Получаване на рецензиите - 28.10.2020г. (сряда).

Защита на дипломните работи - 29.10.2020г. (четвъртък).