Катедра "Човешки ресурси и социална защита"

Защита на дипломни работи на студентите от ОКС “Магистър“ - специалност „Икономика на човешките ресурси“

сряда, 07 октомври 2020 9:15 /
Начало:
петък, 30 октомври 2020
Край:
петък, 30 октомври 2020
Място:
Подробности:

Защита на дипломни работи на студентите от ОКС“Магистър“ -

специалност „Икономика на човешките ресурси“

 

Предаване на дипломните работи - 12.10.2020г. (понеделник).

Получаване на рецензиите - 29.10.2020г. (четвъртък).

Защита на дипломните работи - 30.10.2020г. (петък).