Катедра "Човешки ресурси и социална защита"

Държавен изпит за специалност "Застраховане и социално дело" - септември 2020 г.

петък, 21 август 2020 14:07 /
Начало:
петък, 18 септември 2020 10:00
Край:
Място:
Подробности:

Държавният изпит на студентите от ОКС "Бакалавър" от специалност “Застраховане и социално дело” ще се проведе на 18.09.2020 г. от 10.00 часа в зала 2055.

Молби за явяване на държавен изпит за ОКС “Бакалавър” се подават в отдел “Студенти-Бакалавър“.