Катедра "Чужди езици и приложна лингвистика"

Държавни изпити по чужд език - м.юли 2020г.

петък, 19 юни 2020 15:57

   

ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ ПО ЕЗИЦИ

 

ЮЛИ 2020г.

Държавните изпити по поднаправления и специалности ще се проведат ОН ЛАЙН чрез платформата MS TEAMS. За целта трябва да имате имейл в unwe.bg. Ако нямате такъв, обърнете се към IT отдел на тел: 02-81-95-531. Поради създалата се обстановка в страната в условията на коронавирус отпада устния изпит. Изпитът ще бъде само писмен с времетраене от 2 (два) часа.

-   Моля, да си  подавате молба за явяване на изпита в канцеларията на ОКС "Бакалавър" на първия етаж. Срок до 29.06.2020г. - 12.00ч.

         ОТ КАТЕДРАТА

 

ФРЕНСКИ ЕЗИК

 

І ЕЗИК     

Икономика с чуждоезиково обучение, Туризъм, Интелектуална собственост, МИО

Писмен    - 06.07.2020 г.          -    10.00 ч.

 

І ЕЗИК     

Политически науки, МО, Политология, Европеистика

Писмен    - 06.07.2020 г.           -     10.00 ч.

 

ІІ ЕЗИК   

МО + Европеистика + Политология

Писмен    - 06.07.2020 г.           -     10.00 ч.

           

ІІ ЕЗИК                               

МИО + МИО с преподаване на английски език

Писмен    - 06.07.2020 г.           -     10.00 ч.

 

                                 

НЕМСКИ ЕЗИК

 

І ЕЗИК     

Икономика с чуждоезиково обучение, Туризъм, Интелектуална собственост, МИО

Писмен    - 06.07.2020 г.            -      09.00 ч.

    

                  

І ЕЗИК

Политически науки, МО, Политология, Европеистика

Писмен    - 06.07.2020 г.            -      09.00 ч.

                                                       

ІІ ЕЗИК  

МИО + МИО с преподаване на английски език  

Писмен    - 06.07.2020 г.            -      09.00 ч.

         

 І ЕЗИК

 Политология – 4 курс, випуск 2016/2017г.

 

Писмен    - 06.07.2020 г.       -         09.00 ч.

 

                           

ІІ ЕЗИК  

МО + Европеистика + Политология 

Писмен    - 06.07.2020 г.            -      09.00 ч.

 

 

 

ИСПАНСКИ ЕЗИК

 

І ЕЗИК     

Икономика с чуждоезиково обучение,  Туризъм, Интелектуална собственост, МИО

Писмен    - 07.07.2020 г.           -     11.00 ч.         

 

І ЕЗИК

Политически науки, МО, Политология, Европеистика

Писмен    - 07.07.2020 г.           -     11.00 ч.         

 

ІІ ЕЗИК  

МИО + МИО с преподаване на английски език

Писмен    - 07.07.2020 г.           -     11.00 ч.         

 

 

ІІ ЕЗИК

МО + Европеистика + Политология 

Писмен    - 07.07.2020 г.           -     11.00 ч.  

 

 

РУСКИ ЕЗИК

 

І ЕЗИК     

Икономика с чуждоезиково обучение,  Туризъм, Интелектуална собственост, МИО 

Писмен    - 08.07.2020 г.           -         9.00 ч. -11.00

  

                                  

І ЕЗИК

Политически науки, МО, Политология, Европеистика

Писмен    - 08.07.2020 г.           -         9.00 ч. -11.00ч.

 

 

 

ІІ ЕЗИК  

МИО + МИО с преподаване на английски език

Писмен    - 07.07.2020 г.           -         9.00 ч. -11.00ч.

 

 

І ЕЗИК

 Политология – 4 курс, випуск 2016/2017г.

 

Писмен    - 06.07.2020 г.       -         09.00 ч.-11.00ч.

 

 

ІІ ЕЗИК

МО + Европеистика + Политология

Писмен    - 06.07.2020 г.           -         9.00 ч. -11.00ч.

 

 

 

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК

І ЕЗИК     

Икономика с чуждоезиково обучение,  Туризъм, Интелектуална собственост, МИО, Политически науки, МО, Политология, Европеистика:

 

Писмен    - 08.07.2020 г.           -     09.00 ч. -11.00ч.

 

 

 

 

 

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

 

І ЕЗИК   

 

Икономика с чуждоезиково обучение,  Икономика и управление с преподаване на английски език, Икономика с преподаване на английски език, Икономика на туризма, Икономика на туризма с преподаване на английски език, Администрация и управление с преподаване на английски език, Интелектуална собственост и бизнес, Интелектуална собственост и бизнес с преподаване на английски език, Финанси и счетоводство с преподаване на английски език, Бизнес икономика с преподаване на английски език, МИО, МИО с преподаване на английски език, Бизнес информатика и комуникации с преподаване на английски език, Маркетинг и стратегическо планиране с преподаване на английски език и Икономика на околната среда с преподаване на английски език:

 

Писмен    - 06.07.2020 г.       -         14.00 ч.   

 

                  

 

І ЕЗИК

Политически науки, МО, Политология, Европеистика

 

Писмен    - 06.07.2020 г.       -         14.00 ч.

 

 

 

І ЕЗИК

 Политология – 4 курс, випуск 2016/2017г.

 

Писмен    - 06.07.2020 г.       -         09.00 ч.

 

 

ІІ ЕЗИК  

МИО + МО + Европеистика + Политология  

 

Писмен    - 06.07.2020 г.       -        11.00 ч.

,

Галерия снимки от Държавни изпити по чужд език - м.юли 2020г. ...