Катедра "Чужди езици и приложна лингвистика"

Обновено: петък, 13 ноември 2020 16:21

Юбилейна научно-практическа конференция с международно участие "100 години чуждоезиково обучение в УНСС - с поглед към бъдещето"

Прикачени файлове:

application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document заглавна страница-конференция (3).docx - 94 KB

application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Конференция 30-31 октомври 2020г.-100-години чуждоезиково обучение в УНСС - с поглед към бъдещето.docx - 4556 KB

application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Испания - поздравителен адрес.docx - 37 KB

application/pdf доц.М.Бакалова-поздравителен адрес.pdf - 569 KB

image/jpeg доц.Бл.Благоева-поздравителен адрес.jpg - 712 KB

application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document СУ-доц.Т.Пантева-поздравителен адрес-испанистика и португалистика.docx - 21 KB

application/pdf СУ-доц.Ал.Главанакова-поздравителен адрес-Англицистика.pdf - 318 KB

application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document СУ-доц.С.Петкова-поздравителен адрес -руски език.docx - 186 KB

application/pdf ПУ Паисий Хилендарски-поздравителен адрес.pdf - 730 KB

application/pdf ВСУ Черноризец Храбър-поздравителен адрес.pdf - 660 KB

application/pdf проф.Михов - поздравителен адрес.pdf - 3486 KB

application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document ст.пр.Рия Алтимирска-спомени.docx - 19 KB