Катедра "Чужди езици и приложна лингвистика"

Обновено: петък, 21 декември 2012 11:53

За катедрата

     Катедра „ЧЕПЛ” е една от най-големите и стари катедри в УНСС, която осигурява специализирано чуждоезиково обучение в областта на бизнес комуникациите, дипломацията и др. на английски, немски, френски, испански и руски, които се изучават като първи и втори чужд език. Катедрата осигурява и обучение по български език за чужденци.

    Преподаватели от катедрата участвуват в национални и международни интердисциплинарни и образователни проекти в областта на прагматиката, социолингвистиката, анализа на дискурса, политологията, теорията и практиката на превода и др., както и в международни научни конференции, превеждат икономическа и художествена литература, документи и правилници за български и международни организации.  

    Преподаватели от катедрата са и в дългогодишно тясно сътрудничество с МОМН във връзка с националните олимпиади по испански, френски и руски език, както и с държавните зрелостни изпити и по английски и немски език, в качеството им на председатели на комисиите, експерти-оценители, проверители и др.

     Катедрата организира целогодишни езикови и кандидат-студентски курсове в Школата за чуждоезиково обучение към Отделение ИСК към УНСС, създадена на 16 февруари 2005 г. с решение на Академичния съвет на УНСС.

 

Прикачени файлове:

image/jpeg flal_8ee5c_Kat party 3.jpg - 1933 KB

application/octet-stream flal_06861_Поздрав за новата 2013 г. от катедра Чужди езици към всички колеги от УНСС.doc - 22 KB