Катедра "Чужди езици и приложна лингвистика"

Обновено: четвъртък, 05 ноември 2020 13:38

Конференции и семинари

  Конференции:

Юбилейна научно-практическа конеренция с международно участие "100 години чуждоезиково обучение в УНСС - с поглед към бъдещето"


- Българско дружество по британистика - в СУ "Св. Климент Охридски", Югозападния университет -
 Благоевград, Пловдивския университет    "Паисий Хилендарски" ;
 - конференции на Международната асоциация на преподавателите по руски език - МАПРЯЛ -
 октомври 2012;
-  iii международен конгрес по Българистика - СУ "Св. Климент Охридски" - май 2013
- Национална конференция на Асоциацията на преподавателите по и на френски език в
   България с международно участие - 5-7 октомври 2012 - гр. Стара Загора

  

   Семинари

10-ти Международен форум за непрекъснато интегрирано образование, организиран от Център за непрекъснато интегрирано образование „Номура”, Токио, под надслов -Непрекъснато интегрирано образование - съзидател на бъдещето (Lifelong Integrated Education as a Creator of the Future) - ноември, 2010 Париж

Работни срещи и дискусии на тема: „Семейство”, „Околна среда”, „Мир” „Образование” (имам пряко участие), „Проблеми на младежта”.

Участници: представители на ЮНЕСКО, политици, общественици, дейци на образованието и науката, членове на Центъра и неговите клонове и др. Сред тях: д-р А. Куейн - директор, Институт за непрекъснато образование - ЮНЕСКО; д-р К. Танг - помощник-генерален директор по образованието - ЮНЕСКО; г-н И. Кисо, извънреден и пълномощен посланик, постоянен пратеник на Япония в ЮНЕСКО; д-р Б. Ишингер - директор, дирекция „Образование”- Организация за икономическо сътрудничество и развитие (OECD); г-жа Ю. Канеко, генерален директор - център „Номура”; Сър Питър Нюзман - бивш директор, Институт за образование - Лондонски университет; проф.д-р Х. Кьохлер - президент, Международна организация за прогрес - Виена и др.

 

Международна среща по повод 50 години от създаването на Център за непрекъснато интегрирано образование „Номура”, Токио, м. март, 2012

Участници - 390 -  представители на  ЮНЕСКО, дипломати (между които г-н А. Тодоров, тогава посланик на РБългария в Япония), дейци на образованието и науката, ръководители и членове на регионалните и международни клонове на „Номура” и др. Особен интерес предизвикаха изказванията на г-жа М. Таматани, изпълнителен директор на Център „Номура”; г-н К. Маекауа, генерален директор - секретариат на министъра на образованието, културата, спорта, науката и технологиите в Япония; г-н Н.Мурата, генерален директор - отдел „Държавна дипломация”, МВнР, Япония; г-жа Б.Ишингер - директор, дирекция „Образование” - Организация за икономическо сътрудничество и развитие (OECD), г-жа Ндонг-Джата - директор, ЮНЕСКО  - регионално бюро по образование Дакар (Африка); проф. К. Н. Пауър -  бивш зам. генерален директор, сектор „Образование” - ЮНЕСКО; д-р А. Карлсен - директор, Институт за непрекъснато образование - ЮНЕСКО; проф. М. Хаавелсруд - почетен професор, Университет за наука и технологии, Норвегия; проф.д-р Х. Кьохлер - президент, Международна организация за прогрес - Виена и др.

            *Център „Номура” (Nomura Center for Lifelong Integrated Education) е организация с нестопанска цел, която вече 50 години се занимава с въпросите на образованието. През 1981 г. е оторизирана от японското Министерство на образованието, науката и културата. Има                            клонове в Индия, Палестина, Германия и България. Дейността й се осъществява под егидата и в тясно сътрудничество с ЮНЕСКО.

 - Семинари на Британския съвет в София - септември 2012;
 - на Френския културен център
- на Ивститута "Сервантес";
- на "Гьоте Институт";
- на Руския културно-информационен център