Катедра "Чужди езици и приложна лингвистика"

Държавни изпити по чужд език - м.юни 2021г.

петък, 14 май 2021 15:30

                     

                                 

ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ ПО ПЪРВИ И ВТОРИ ЧУЖД ЕЗИК 

М.ЮНИ 2021г.


ФРЕНСКИ ЕЗИК

ПЪРВИ ЕЗИК     

Икономика с чуждоезиково обучение, Туризъм, Интелектуална собственост, МИО

Писмен    - 29.06.2021 г.          -    10.00 ч.   -  5004 ауд.

Устен       -  29.06.2021 г.              - 14.00 ч.  -  5004 ауд.

                    

 ПЪРВИ ЕЗИК     

Политически науки, МО, Политология, Европеистика

Писмен    - 29.06.2021 г.           -     10.00 ч.   - 5004 ауд.

Устен       - 29.06.2021 г.             -     14.00 ч.  - 5004 ауд.


ВТОРИ ЕЗИК   

МО + Европеистика + Политология

Писмен    - 29.06.2021 г.           -     10.00 ч.   - 5004 ауд.

Устен       - 29.06.2021 г.             -     14.00 ч.  - 5004 ауд.

      

ВТОРИ ЕЗИК                               

МИО + МИО с преподаване на английски език

Писмен    - 29.06.2021 г.           -     10.00 ч.  - 5004 ауд.

Устен       - 29.06.2021 г.             -    14.00 ч.   - 5004 ауд.

 

                                              НЕМСКИ ЕЗИК

ПЪРВИ ЕЗИК     

Икономика с чуждоезиково обучение, Туризъм, Интелектуална собственост, МИО

Писмен    - 27.06.2021 г.           -      09.00 ч.   - 2006 ауд.; 2007ауд.

Устен       -  27.06.2021 г.             -    13.00 ч.   - 2100 ауд.

                   -  29.06.2021 г.             -    09.00 ч.  - 2100 ауд.

                  

ПЪРВИ ЕЗИК

Политически науки, МО, Политология, Европеистика

Писмен    - 27.06.2021 г.           -     09.00 ч.   - 2006 ауд.; 2007 ауд.

Устен       -  27.06.2021 г.             -   13.00 ч.   - 2100 ауд.

                   - 29.06.2021 г.             -    09.00 ч.   - 2100 ауд.

 

                                                       

ВТОРИ ЕЗИК  

МИО + МИО с преподаване на английски език  

Писмен    - 27.06.2021 г.           -     09.00 ч.  - 2006 ауд.; 2007 ауд.

Устен       -  27.06.2021 г.             -   13.00 ч.  - 2100 ауд.

                   - 29.06.2021 г.             -    09.00 ч.  - 2100 ауд.

 

 ПЪРВИ ЕЗИК

 Политология – 4 курс, випуск 2016/2017г.

Писмен    - 27.06.2021 г.           -     09.00 ч.   - 2006 ауд.; 2007 ауд.

Устен       -  27.06.2021 г.             -  13.00 ч.    - 2100 ауд.

                  - 29.06.2021 г.             -    09.00 ч.   - 2100 ауд.

                     

ВТОРИ ЕЗИК  

МО + Европеистика + Политология 

Писмен    - 27.06.2021 г.           -     09.00 ч.    - 2006 ауд.; 2007 ауд.

Устен       -  27.06.2021 г.             -   13.00 ч.    - 2100 ауд.

                  -  29.06.2021 г.             -    09.00 ч.   -  2100 ауд.


                                                   ИСПАНСКИ ЕЗИК

ПЪРВИ ЕЗИК     

Икономика с чуждоезиково обучение,  Туризъм, Интелектуална собственост, МИО

Писмен    - 27.06.2021 г.           -     09.00 ч.   - 2005 ауд; 2023 ауд.

Устен       - 28.06. 2021 г.            -    10.00 ч.   - 2110 ауд.

                   - 29.06.2021 г.            -    10.00 ч. само за студентите от спец."МИО"   - 2110 ауд.

                                 

ПЪРВИ ЕЗИК

Политически науки, МО, Политология, Европеистика

Писмен    - 27.06.2021 г.           -     09.00 ч.   - 2005 ауд; 2023 ауд.

Устен       - 28.06. 2021 г.           -    10.00 ч.   - 2110 ауд.

   

 

ВТОРИ ЕЗИК  

МИО + МИО с преподаване на английски език

Писмен    - 27.06.2021 г.           -     09.00 ч.   - 2005 ауд; 2023 ауд.

Устен       -   29.06.2021г.            -    10.00 ч.   - 2110 ауд.

 

ВТОРИ ЕЗИК

МО + Европеистика + Политология 

Писмен    - 27.06.2021 г.           -     09.00 ч.   - 2005 ауд; 2023 ауд.

Устен       - 28.06. и 29.06.2021г.-    10.00 ч.  - 2110 ауд.


                                                       РУСКИ ЕЗИК

ПЪРВИ ЕЗИК     

Икономика с чуждоезиково обучение,  Туризъм, Интелектуална собственост, МИО 

Писмен    - 28.06.2021 г.           -     09.00 ч.   - 2007 ауд.

Устен       - 28.06.2021 г.              -   13.00 ч.   - 2111 ауд.

                                  

ПЪРВИ ЕЗИК

Политически науки, МО, Политология, Европеистика

Писмен    - 28.06.2021 г.           -     09.00 ч.   - 2007 ауд.

Устен       - 28.06.2021 г.              -   13.00 ч.   - 2111 ауд.

 

ВТОРИ ЕЗИК  

МИО + МИО с преподаване на английски език

Писмен    - 24.06.2021 г.           -   09.00 ч.   - 5004 ауд.

Устен       - 24.06.2021 г.              -  13.00 ч.   - 5004 ауд.

                 -   25.06.2021 г.            -   09.00 ч.    - 2111 ауд.                                          

 

ПЪРВИ ЕЗИК

 Политология – 4 курс, випуск 2016/2017г.

Писмен    - 30.06.2021 г.           -     09.00 ч.   - 5004 ауд.

Устен       - 30.06.2021г.              -    13.00 ч.   - 5004 ауд.

 

 ВТОРИ ЕЗИК

МО + Европеистика + Политология

Писмен    - 30.06.2021 г.           -     09.00 ч.    - 5004 ауд.

Устен       - 30.06.2021г.              -    13.00 ч.    - 5004 ауд.


                                                    БЪЛГАРСКИ ЕЗИК

ПЪРВИ ЕЗИК     

Икономика с чуждоезиково обучение,  Туризъм, Интелектуална собственост, МИО, Политически науки, МО, Политология, Европеистика:

 

Писмен    - 28.06.2021 г.           -     09.00 ч.   - 2007 ауд.

Устен       - 28.06.2021 г.              -   13.00 ч.   - 2111 ауд.


                                                          АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

ПЪРВИ ЕЗИК   

Икономика с чуждоезиково обучение,  Икономика и управление с преподаване на английски език, Икономика с преподаване на английски език, Икономика на туризма, Икономика на туризма с преподаване на английски език, Администрация и управление с преподаване на английски език, Интелектуална собственост и бизнес, Интелектуална собственост и бизнес с преподаване на английски език, Финанси и счетоводство с преподаване на английски език, Бизнес икономика с преподаване на английски език, Бизнес икономика и мениджмънт с преподаване на английски език, МИО, МИО с преподаване на английски език, Бизнес информатика и комуникации с преподаване на английски език, Маркетинг и стратегическо планиране с преподаване на английски език и Икономика на околната среда с преподаване на английски език:

Писмен    - 24.06.2021 г.              -    09.00 ч.   - 2005 ауд.; 2006 ауд.;  2009 ауд.

Устен       - 26.06. и 27.06.2021 г.   -  09.00 ч.  - 2111 ауд;  2112 ауд;   2113 ауд.

 

ПЪРВИ ЕЗИК

Политически науки, МО, Политология, Европеистика

Писмен    - 28.06.2021 г.           -   09.00 ч.   - 2005 ауд.;  2013 ауд.

Устен       - 29.06.2021 г.              -  13.30 ч.  -  2111 ауд. 2112 ауд.

                 -  30.06.2021 г.            -   09.00 ч.    -  2111 ауд. 2112 ауд.

 

ПЪРВИ ЕЗИК

 Политология – 4 курс, випуск 2016/2017г.

Писмен    - 28.06.2021 г.              -    09.00 ч.   -  3063 ауд.

Устен       - 29.06. и 30.06.2021 г.   -  09.00 ч.  - 2113 ауд.

 

ВТОРИ ЕЗИК  

МИО + МО + Европеистика + Политология  

Писмен    - 28.06.2021 г.              -    09.00 ч.  - 2009 ауд.

Устен       - 29.06. и 30.06.2021 г.   -  09.00 ч. - 2113 ауд.

 

Галерия снимки от Държавни изпити по чужд език - м.юни 2021г. ...