Катедра "Чужди езици и приложна лингвистика"

Държавни изпити - м.март 2021г.

петък, 05 март 2021 13:09

         

                                                                        ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ

                                   по Английски език, Испански език, Руски език и Български език

                                                       на 15.03.2021г., 17.03.2021г. и 25.03.2021г.

                  Съгласно заповед на Ректора на УНСС - № 703 от 12.03.2021г. относно отменянето на присъственото провеждане на Държавни изпити и Защити на дипломни работи, считано от 12.03.2021г., Държавните изпити по: Английски език, Испански език, Руски език и Български език - съответно на 15.03.2021г., 17.03.2021г. и 25.03.2021г. ще се проведат само в писмена форма и при времетраене от 2 /два/ часа. 

                                                                                  ИСПАНСКИ ЕЗИК

   ПЪРВИ  ЕЗИК     

   Икономика с чуждоезиково обучение,  Туризъм, Интелектуална собственост, МИО

   Писмен    - 17.03.2021 г.          -    10.00 ч. - онлайн

   ПЪРВИ ЕЗИК

   Политически науки, МО, Политология, Европеистика

   Писмен    - 17.03.2021 г.           -     10.00 ч. - онлайн

 

    ВТОРИ  ЕЗИК  

   МИО + МИО с преподаване на английски език

    Писмен    - 17.03.2021 г.           -     10.00 ч. - онлайн

 

    ВТОРИ ЕЗИК

    МО + Европеистика + Политология 

     Писмен    - 17.03.2021 г.           -     10.00 ч. онлайн

 

РУСКИ ЕЗИК

      ПЪРВИ ЕЗИК     

      Икономика с чуждоезиково обучение,  Туризъм, Интелектуална собственост, МИО 

      Писмен    - 25.03.2021 г.           -     09.00 ч. - онлайн

                                  

     ПЪРВИ ЕЗИК

     Политически науки, МО, Политология, Европеистика

     Писмен    - 25.03.2021 г.           -     09.00 ч. - онлайн

                    

     ВТОРИ ЕЗИК  

     МИО + МИО с преподаване на английски език

      Писмен    - 25.03.2021 г.           -      09.00 ч. - онлайн

 

 

     ПЪРВИ ЕЗИК

     Политология – 4 курс, випуск 2016/2017г.

     Писмен    - 25.03.2021 г.           -     09.00 ч. - онлайн

    ВТОРИІ ЕЗИК

    МО + Европеистика + Политология

    Писмен    - 25.03.2021 г.           -     09.00 ч. -онлайн

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК

     ПЪРВИ ЕЗИК     

    Икономика с чуждоезиково обучение,  Туризъм, Интелектуална собственост, МИО, Политически            науки, МО, Политология, Европеистика:

    Писмен    - 25.03.2021 г.           -     10.00 ч. - онлайн

 

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

   ПЪРВИ ЕЗИК

   Политология – 4 курс, випуск 2016/2017г.

   Писмен    - 15.03.2021 г.              -    09.00 ч. - онлайн      

 

     ВТОРИ ЕЗИК  

    МИО + МО + Европеистика + Политология  

    Писмен    - 15.03.2021 г.              -    09.00 ч. - онлайн

  

 

 

 

           

 

  

  

 

Галерия снимки от  Държавни  изпити  -  м.март 2021г.  ...