Катедра "Чужди езици и приложна лингвистика"

100 ГОДИНИ УНСС
Обновено: сряда, 20 юни 2018 15:53

Контакти

Канцелария на катедрата - П050 А

тел. за контакт (02) 8195 446

Административен секретар - Ели Андонова