Катедра "Чужди езици и приложна лингвистика"

Катедра „Чужди езици и приложна лингвистика“ в УНСС участва в международен проект RETOUR – Russian for Tourism

понеделник, 04 август 2014 11:30

                                                        

                      www.russian-for-tourism.eu

Консорциумът по проекта се състои от шест партньори от страни с развит туристически бизнес – Италия, Испания, Франция, Гърция, Ирландия и България. Координатор на проекта е ASEV – Agenzia per lo Sviluppo Empolese Valdelsa.

Ръководител на проекта за УНСС е ст. пр. д-р Антония Пенчева. Участници в проекта са пр. Олга Лазова, ст. пр. Марияна Мирчева, ст. пр. Радмила Каишева, ст. пр. Анна Бояджиева-Москова. По проекта работят и колеги от други катедри, както и от отдел „Технически средства за обучение“.

Целта на Проекта RETOUR, който стартира на 1-ви януари 2014 г. и ще продължи до 30 юни 2016 г., е да разработи, въведе и валоризира програма за обучение по руски език, насочена към работещите в ресторантьорския и хотелиерския сектор и търговията на дребно.

Програмата за обучение предвижда създаването на:

  • 30 кратки видеоклипове (в различни версии), разработени по типични ситуации в хотелиерството, ресторантьорството и търговията на дребно;
  • писмени учебни материали (транскрипции на 30-те диалози, 6 модула с граматични съвети и упражнения, отнасящи се към 30-те видеоклипа)
  • 6 допълнителни видеоклипа (3 видеоклипа, които обясняват как да се създаде и следва индивидуален учебен план + 3 видеоклипа, които дават съвети за междукултурните особености)
  • ръководство за учители по чужд език и ръководство за учащи се;
  • приложения за Android и специален канал в YouTube;
  • сайт с индивидуално пространство с възможност за записване на гласа на учащия се.

Партньор на проекта на национално ниво е Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация. Отзиви за разработените материали дават Руската хотелиерска асоциация и Европейската асоциация на училищата по хотелиерство и туризъм.

КАКВО СЕ СЛУЧВА ПО ПРОЕКТА RETOUR RUSSIAN FOR TOURISM

От началото на проекта, януари 2014, са осъществени вече две партньорски срещи: в Емполи (Италия) на 6-7 януари 2014 и в Сарагоса (Испания) на 2-3 юни. На тези срещи консорциумът от партньори работи по планирането, мониторинга и оценяването на различни дейности, насочени към разработване на учебни материали за изучаване на руски език на ниво A2, специално пригодени за служители в секторите хотелиерство, ресторантьорство и търговия на дребно.

Работен момент от партньорската среща в Емполи, Италия

Досега партньорите работиха по някои от дейностите и постигнаха следните резултати:

  • Бяха избрани 30 типични ситуации: в хотела, ресторанта и в обекти от търговията на дребно;
  • За всяка от 30-те типични ситуации, избрани от консорциума, бе разработен по един диалог на руски и английски език. Руската хотелиерска асоциация редактира работната версия на диалозите на руски. Накрая партньорите преведоха тези диалози на своите национални езици;
  • В настоящия момент екипът от УНСС работи по създаването на 30-те видеоклипа.

Работен момент от партньорската среща в Сарагоса, Испания


Галерия снимки от Катедра „Чужди езици и приложна лингвистика“ в УНСС участва в международен проек ...