Катедра "Чужди езици и приложна лингвистика"

ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ ПО ЧУЖДИ ЕЗИЦИ

четвъртък, 22 февруари 2018 9:18 /
Начало:
петък, 23 февруари 2018 9:00
Край:
четвъртък, 22 март 2018
Място:
УНСС
Подробности:

ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ПО ФРЕНСКИ ЕЗИК

 

І ЕЗИК     

Икономика с чуждоезиково обучение, Туризъм, Интелектуална собственост, МИО

Писмен

20.03.2018 г.

10.00 ч.

зала: 3036

Устен

20.03.2018 г.

15.00 ч.

зала: 3036

 

 І ЕЗИК

Политически науки, МО, Политология, Европеистика

Писмен

20.03.2018 г.

10.00 ч.

зала: 3036

Устен

20.03.2018 г.

15.00 ч.

зала: 3036

 

 ІІ ЕЗИК

МО + Европеистика + Политология

Писмен

20.03.2018 г.

10.00 ч.

зала: 3036

Устен

20.03.2018 г.

15.00 ч.

зала: 3036

 

 ІІ ЕЗИК

МИО + МИО с преподаване на английски език

Писмен

20.03.2018 г.

10.00 ч.

зала: 3036

Устен

20.03.2018 г.

15.00 ч.

зала: 3036

 

ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ПО НЕМСКИ ЕЗИК

  

І ЕЗИК     

Икономика с чуждоезиково обучение, Туризъм, Интелектуална собственост, МИО

Писмен 

26.02. 2018 г.

  9.00 ч.

зали: П035

Устен 

27.02. 2018 г.

14.00 ч.

зали: 3037 и П050

 

 І ЕЗИК

Политически науки, МО, Политология, Европеистика

Писмен 

26.02. 2018 г.

  9.00 ч.

зали: 2109

Устен 

27.02. 2018 г.

14.00 ч.

зали: 3037 и П050

 

 ІІ ЕЗИК  

МИО + МИО с преподаване на английски език  

Писмен 

26.02. 2018 г.

  9.00 ч.

зали: П035

Устен 

27.02. 2018 г.

14.00 ч.

зали: 3037 и П050

ІІ ЕЗИК  

МО + Европеистика + Политология 

Писмен 

26.02. 2018 г.

  9.00 ч.

зали: 2109

Устен 

27.02. 2018 г.

14.00 ч.

зали: 3037 и П050

 

ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ПО ИСПАНСКИ ЕЗИК

 І ЕЗИК     

Икономика с чуждоезиково обучение,  Туризъм, Интелектуална собственост, МИО

Писмен

20.03.2018 г.

10.00 ч.

зала: П037

Устен

21.03.2018 г.

10.00 ч.

зала: 4003

  

І ЕЗИК

Политически науки, МО, Политология, Европеистика

Писмен

20.03.2018 г.

10.00 ч.

зала: П037

Устен

21.03.2018 г.

10.00 ч.

зала: 4003

 

 ІІ ЕЗИК  

МИО + МИО с преподаване на английски език

Писмен

20.03.2018 г.

10.00 ч.

зала: П037

Устен

21.03.2018 г.

10.00 ч.

зала: 4003

 

 ІІ ЕЗИК

МО + Европеистика + Политология 

Писмен

20.03.2018 г.

10.00 ч.

зала: П037

Устен

21.03.2018 г.

10.00 ч.

зала: 4003

 

 

ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ПО РУСКИ ЕЗИК

 

І ЕЗИК     

Икономика с чуждоезиково обучение,  Туризъм, Интелектуална собственост, МИО          

Писмен  

10.03.2018 г.

  9.00 ч.

зала: 3009

Устен     

10.03.2018 г.

13.00 ч.

зала: 4009

                        

І ЕЗИК

Политически науки, МО, Политология, Европеистика

Писмен  

10.03.2018 г.

  9.00 ч.

зала: 4009

Устен     

10.03.2018 г.

13.00 ч.

зала: 4009

 

ІІ ЕЗИК  

МИО + МИО с преподаване на английски език

Писмен  

10.03.2018 г.

  9.00 ч.

зала: 3009

Устен     

10.03.2018 г.

13.00 ч.

зала: 4009

 

ІІ ЕЗИК

МО + Европеистика + Политология

Писмен  

10.03.2018 г.

  9.00 ч.

зала: 4009

Устен     

10.03.2018 г.

13.00 ч.

зала: 4009

 

 

ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК

 

І ЕЗИК     

Икономика с чуждоезиково обучение, Туризъм, Интелектуална собственост, МИО, Политически науки, МО, Политология, Европеистика:

Писмен 

10.03.2018 г.

  9.00 ч.

зала: 3003

Устен   

10.03.2018 г.

11.00 ч.

зала: 3003

 

 

ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

 

 І ЕЗИК

Политически науки, МО, Политология, Европеистика

Писмен  

16.03.2018 г.

  9.00 ч.

зали: 4055 и 4056

Устен 


    Устен     

19.03.2018 г.

10.00 ч.

      зала: 3053

      20.03.2018 г.   

10.00 ч.

      зала: 3032

 

 ІІ ЕЗИК  

МИО + МИО с преподаване на английски език

и МО + Европеистика + Политология    

Писмен   

09.03.2018 г.

 
 9.00 ч.        

зала: 4056

  Устен 

 
Устен

09.03.2018 г.

 14.00 ч.    

зала: 4056

10.03.2018 г.

  10.00 ч.

зала 4041