Катедра "Чужди езици и приложна лингвистика"

ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ПО ЧУЖД ЕЗИК ОКТОМВРИ 2017

четвъртък, 05 октомври 2017 10:41 /
Начало:
сряда, 11 октомври 2017
Край:
петък, 13 октомври 2017
Място:
Подробности:
ДАТИ И ЗАЛИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ
ПО ЧУЖД ЕЗИК 

ОКТОМВРИ 2017

 

 

ФРЕНСКИ ЕЗИК

 

І ЕЗИК     

Икономика с чуждоезиково обучение, Туризъм, Интелектуална собственост, МИО

                       Писмен    -     13.10.2017 г.      -       10.00 ч.          1082

                       Устен        -     13.10.2017 г.      -       14.00 ч.          3003

 

І ЕЗИК     

Политически науки, МО, Политология, Европеистика

                        Писмен    -     13.10.2017 г.      -       10.00 ч.          1082

                        Устен        -     13.10.2017 г.      -       14.00 ч.          3003

 

ІІ ЕЗИК        

МО + Европеистика + Политология
                     Писмен    -     13.10.2017 г.      -       10.00 ч.           1082

                     Устен        -     13.10.2017 г.      -       14.00 ч.           3003

                               

ІІ ЕЗИК                               

МИО + МИО с преподаване на английски език

                     Писмен    -     13.10.2017 г.      -       10.00 ч           1082

                     Устен        -     13.10.2017 г.      -       14.00 ч.          3003

                                 

 

 

НЕМСКИ ЕЗИК                             

 

І ЕЗИК     

Икономика с чуждоезиково обучение, Туризъм, Интелектуална собственост, МИО

                     Писмен    -     12.10. 2017 г.      -        9.00 ч.          3002

                     Устен        -     13.10. 2017 г.      -      13.00 ч.          1082

    

І ЕЗИК

Политически науки, МО, Политология, Европеистика

                      Писмен    -     12.10. 2017 г.      -        9.00 ч.          3002

                      Устен        -     13.10. 2017 г.      -      13.00 ч.          1082

                                                                               

ІІ ЕЗИК  

МИО + МИО с преподаване на английски език  

                      Писмен    -     12.10. 2017 г.      -        9.00 ч.          3002

                      Устен        -     13.10. 2017 г.      -      13.00 ч.          1082

                               

ІІ ЕЗИК  

МО + Европеистика + Политология 

                     Писмен    -     12.10. 2017 г.      -        9.00 ч.          3002

                     Устен        -     13.10. 2017 г.      -      13.00 ч.          1082

                                              

              

           

ИСПАНСКИ ЕЗИК

* изпитите на 12.10.2017 г. ще се проведат в ИСК, зали: 309, 213 и 210

 

І ЕЗИК     

Икономика с чуждоезиково обучение,  Туризъм, Интелектуална собственост, МИО

                      Писмен    -     12.10. 2017 г.      -        8.00 ч.         

                      Устен        -     12.10. 2017 г.      -      12.00 ч.

 

І ЕЗИК

Политически науки, МО, Политология, Европеистика

                   Писмен    -     12.10. 2017 г.      -       8.00 ч.

                   Устен        -     12.10. 2017 г.      -      12.00 ч.

 

 ІІ ЕЗИК  

МИО + МИО с преподаване на английски език

                    Писмен    -     12.10. 2017 г.      -        8.00 ч.

                    Устен        -     13.10. 2017 г.      -        9.00 ч.          П051

           

ІІ ЕЗИК

МО + Европеистика+ Политология 

                     Писмен    -     12.10. 2017 г.      -      8.00 ч.

                     Устен        -     13.10. 2017 г.      -      9.00 ч.            П051

            

               

 

РУСКИ ЕЗИК

 

І ЕЗИК     

Икономика с чуждоезиково обучение,  Туризъм, Интелектуална собственост, МИО 

                      Писмен    -     13.10.2017 г.      -         9.00 ч.          П036

                      Устен        -     13.10.2017 г.      -       13.00 ч.          3061

                                 

І ЕЗИК

Политически науки, МО, Политология, Европеистика

                     Писмен    -     13.10.2017 г.     -         9.00 ч.          П036

                     Устен        -     13.10.2017 г.     -       13.00 ч.          3061

  

ІІ ЕЗИК  

МИО + МИО с преподаване на английски език

                     Писмен    -     13.10.2017 г.      -         9.00 ч.          П036

                     Устен        -     13.10.2017 г.      -       13.00 ч.          3061

 

ІІ ЕЗИК

МО + Европеистика + Политология

                     Писмен    -     13.10.2017 г.      -         9.00 ч.          П036

                     Устен        -     13.10.2017 г.      -       13.00 ч.          3061

 

 

 

 

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК

 

І ЕЗИК     

Икономика с чуждоезиково обучение,  Туризъм, Интелектуална собственост, МИО

                      Писмен    -     13.10.2017 г.      -       12.30 ч           П053

                      Устен        -     13.10.2017 г .     -       14.15 ч.          2092

 

Политически науки, МО, Политология, Европеистика

                     Писмен    -     13.10.2017 г.      -       12.30 ч.          П053

                     Устен        -     13.10.2017 г.      -       14.15 ч.          2092

 

 

 

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

 

І ЕЗИК     

Икономика с чуждоезиково обучение,  Икономика с преподаване на английски език, Туризъм, Интелектуална собственост и бизнес, Финанси с преподаване на английски език, МИО, МИО с преподаване на английски език, Бизнес информатика и комуникации с преподаване на английски език, Маркетинг и стратегическо планиране с преподаване на английски език, Администрация и управление с преподаване на английски език, Бизнес икономика с преподаване на английски език, Икономика на околната среда с преподаване на английски език.

                     Писмен    -     11.10.2017 г.      -         9.00 ч.          ИСК 402, 403, 315 и 401

                     Устен        -     12.10.2017 г.      -       14.00 ч.          3038, 3036 и 3002
                                         -     13.10.2017 г.      -        9.00 ч.           2113, 2058, 2093

 

І ЕЗИК

Политически науки, МО, Политология, Европеистика

                      Писмен    -     12.10.2017 г.      -         9.00 ч.          ИСК 402 и 403

                      Устен        -     13.10.2017 г.     -       14.00 ч.           П047

 

 

ІІ ЕЗИК  

МИО + МИО с преподаване на английски език

и МО + Европеистика + Политология   

                     Писмен    -     12.10.2017 г.      -         9.00 ч.           ИСК 315

                     Устен        -      13.10.2017 г.      -         9.00 ч.          П049