Катедра "Финансов контрол"

Държавен изпит за ОКС "Магистър"

понеделник, 24 септември 2012 15:42 /
Начало:
четвъртък, 25 октомври 2012 9:00
Край:
Място:
Ще бъде уточнено допълнително
Подробности:

Дипломните работи /на хартиен и електронен носител/  ще се приемат в катедрата, к-т 1034”А” до 26.09. 2012 г. с подпис от научния ръководител за ОКТОМВРИЙСКАТА държавна изпитна сесия.

Прикачени файлове:

application/octet-stream DI-October2012 master.doc - 26 KB