Катедра "Финансов контрол"

Обновено: сряда, 31 март 2021 11:39

Учебна практика

Специалност „Финансов контрол“, редовна форма на обучение

Указания и правилата за провеждане на учебната практика за студентите от специалност „Финансов контрол“, може да изтеглите тук.

Образци на документи за отчитане и защита на учебната практика за студентите от специалност "„Финансов контрол“, може да намерите тук (на word) и тук (на pdf). 

 

Уважаеми студенти,

Съгласно Заповед № 183/28.01.2021 г. на Ректора на УНСС – проф. д-р Димитър Димитров за провеждане на онлайн обучение в ОКС Бакалавър, Ви уведомяваме, че защитата на учебната практика ще протече по следния график по групи чрез създадени събития в платформата на Microsoft Teams от гл.ас. д-р Тома Дончев.

·         20 април, 9-10,30 - група 1090

·         21 април, 9-10,30 - група 1091

·         22 април, 9-10,30 - група 1092

·         Дата в сесийно разписание – всички неуспяли на предходни дати

Линк за защитата:  https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a511a07f7984944f6a527efcb8d602621%40thread.tacv2/conversations?groupId=2a7431e6-24d1-433f-ae61-e24a825bef81&tenantId=ebc7c086-c350-4453-911a-3b740f8d6dad

  

Защитата на учебната практика се провежда чрез онлайн събеседване с всеки един студент, който предварително е представил сканирани в pdf формат своите отчет и служебна бележка(трудов договор) на адрес: tdonchev@unwe.bg .