Катедра "Финансов контрол"

Обновено: понеделник, 01 юни 2020 14:58

СПЕЦИАЛНОСТИ

  • специалност „Финансов контрол“, редовна форма на обучение.

Специалност “Финансов контрол” е насочена към подготовка на висококвалифицирани специалисти за нуждите на контролните институции и звена в публичния и частния сектор.  Целите на обучението произтичат от повишената роля и изисквания пред контрола, като управленска функция и като обществено отношение.

Целите на обучението са:

•           Актуални и задълбочени знания в областите на контрола, счетоводството и финансите;

•           Развиване на лични умения и компетентности, подходящи за специфичните предизвикателствата в контролни институции, но и също за общите изисквания и очаквания при работа в областта на финансите и счетоводството;

•           Създаване на основа за продължаващо обучение, което да разширява и осъвременява знанията, уменията и компетентностите в отговор на съвременните предизвикателства пред икономиката, в частност пред контрола.