Катедра "Финансов контрол"

100 ГОДИНИ УНСС
Обновено: понеделник, 01 юни 2020 15:21

Дипломни работи

Правилата за задаване, разработване, защита и оценяване на дипломни работи могат да бъдат изтеглени от тук.

 

ПРЕДИ ПРЕДСТАВЯНЕ НА ДИПЛОМНАТА РАБОТА

Всеки студент задължително проверява в отдел „Студенти-Магистър“ своето студентско положение (взети семестриални изпити, внесени оценки в главната книга и др.).

 

Допускане до защита се осъществява след представяне в отдел „Студенти-Магистър“ на следните документи:

1. Копие от заглавната страница на магистърската теза с подпис на научния ръководител;

2. Снимки на дипломанта (размер 45/35 мм) - 2 бр.;

3. Студентска книжка с печат от библиотеката на УНСС, удостоверяващ, че студентът не дължи книги;

4. Диплома за средно образование;

5. Диплома за висше образование.

6. Молба за допускане до защита на дипломната работа.