Катедра "Финансов контрол"

100 ГОДИНИ УНСС
Обновено: понеделник, 01 юни 2020 15:20

Държавен изпит

Правила за провеждане на Държавен изпит в ОКС „Бакалавър” към катедра „Финансов контрол”, може да изтеглите от тук.

Тематичен въпросник за Държавен изпит на специалност "Финансов контрол" може да бъде изтеглен от тук.

 

ПРЕДИ ЯВЯВАНЕ НА ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ

 

Всеки студент задължително проверява в отдел „Студенти-Бакалавър“ своето студентско положение (взети семестриални изпити, внесени оценки в главната книга и др.).

 

В отдел „Студенти-Бакалавър“ се представят следните документи:

1. Заявление по образец за допускане до държавен изпит. Заявлението се попълва ЛИЧНО от дипломанта на място в канцеларията.

2. Снимки на дипломанта за официален документ (размер 45/35 мм) - 2 бр. Снимките ще бъдат поставени върху дипломата Ви, която е официален документ и затова следва да отговарят на общоприетите етични и морални норми на УНСС.

Конкретни указания за сесията през м. юли 2020 можете да намерите в секция ПРЕДСТОЯЩО