Катедра "Финансов контрол"

100 ГОДИНИ УНСС
Обновено: понеделник, 01 юни 2020 16:00

Учебна практика

Специалност „Финансов контрол“, редовна форма на обучение

Указания и правилата за провеждане на учебната практика за студентите от специалност „Финансов контрол“, може да изтеглите тук.

Образци на документи за отчитане и защита на учебната практика за студентите от специалност "„Финансов контрол“, може да намерите тук (на word) и тук (на pdf). 

 

Уважаеми студенти,

Съгласно обявеното извънредно положение и издадена Заповед № 707/27.03.2020 г. на Ректора на УНСС – проф. д-р Димитър Димитров във връзка с удължаване провеждането на онлайн обучение в ОКС Бакалавър, Ви уведомяваме, че защитата на учебната практика ще протече по предварително съгласуван график по групи чрез създадени събития в платформата на Microsoft Teams от гл.ас. д-р Ина Лечева.

Защитата на учебната практика се провежда чрез онлайн събеседване с всеки един студент, който предварително е представил сканирани в pdf формат своите отчет и служебна бележка на адрес: ilecheva@unwe.bg .

Наименованието на прикачените файлове следва да е формулирано по следния начин:

факултетен номер_номер на групата_отчет

факултетен номер_номер на групата_служебна бележка