Катедра "Финанси"

Обновено: четвъртък, 24 юни 2021 23:41

За кандидат-студентите

Катедра "Финанси" е най-голямата катедра в Университета за национално и световно стопанство и е част от най-стария и най-големия факултет в УНСС.

Образователната цел на обучението в бакалавърската специалност „Финанси“ е да осигури икономическа и финансова основа от знания, като се постигне и постепенна специализация, за да се подготвят професионалисти, готови за бързо променящата се икономическа среда и отговарящи на високите изисквания на пазара на труда.

Завършилите специалност "Финанси" получават знания и умения за това:

 • как да инвестират;
 • как се управлява компания и как се определя колко струва тя;
 • как да управляват личните си финанси;
 • как да управляват рисковете и как да печелят от тях;
 • как да консултират предприемачите по финансовите въпроси;
 • как да управляват финансовата система на страната и света;
 • как се въртят парите;
 • кой кой е във финансовата система.

Повече информация за това какво представлява обучението в специалност "Финанси" вижте във видеото -

https://www.facebook.com/969655489887683/videos/314563080203226

Целите на обучението са:

 • да се изградят професионалисти със значителни теоретични и практически познания в областта на финансите, които да могат да реагират адекватно на динамичната и непредвидимата финансова и макроикономическа среда;
 • да се формират специалисти, които да могат да вземат мотивирани управленски решения;
 • да се осигури мотивация за самостоятелна работа и активно участие в учебния процес за целите на придобиването на знания, компетентности и умения за намиране и ефективно използване на различни източници на информация и за провеждане на самостоятелна научноизследователска дейност.
Професионална реализация

Завършилите специалност „Финанси“ в ОКС „Бакалавър“ имат възможност за успешна професионална реализация в:

 • банковата система;
 • застрахователни дружества;
 • пенсионни фондове;
 • инвестиционни дружества;
 • държавната администрация;
 • научноизследователските звена и институти;
 • български и чуждестранни финансови и нефинансови компании;
 • общинската и областната администрация;
 • различни звена на Европейската комисия.

Къде се реализират нашите студенти и какво мислят за специалност "Финанси" вижте тук.

Обучението се осъществява от висококвалифицирани хабилитирани преподаватели, които са изявени специалисти в научноизследователската област и в практиката, което допринася за практическата насоченост и на преподаваните дисциплини. Може да разгледате визитките на няколко от нашите преподаватели тук.

Учебният план на специалност "Финанси", редовно и дистанционно обучение, може да изтеглите от тук и от тук.

Повече информация за приемните изпити и сроковете за записване може да намерите на https://priem.unwe.bg/.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ
Специалност Финанси
Професионално направление/поднаправление Икономика/Финанси, счетоводство и контрол
ОКС „Бакалавър“
Форма и продължителност на обучението

редовна и дистанционна форма,

4 години (8 семестъра)

Форма на дипломиране Държавен изпит
Семестриална такса за държавна поръчка 250 лв.

Имейл за контакт: finance@unwe.bg