Катедра "Финанси"

Информация от отдел „Студенти-магистър“ - редовно обучение за дипломиралите се на 31.03.2016 г.

вторник, 31 май 2016 22:29

Всички дипломирани на 31.03.2016 г. магистри - редовна форма от специалностите:

Финанси със спец."Банково дело и международни финанси",

Банково дело и международни финанси,

Публични финанси,

Финанси със спец. " Публични финанси ",

Финанси         и

Финансов мениджмънт

могат да се разписват на дипломите си в срок до 15.06.2016 г. в приемното време на отдел "Студенти магистър"-редовна форма, ет.1 на УНСС.

                  

             отдел "Студенти магистър"-редовна форма

Галерия снимки от  Информация от отдел „Студенти-магистър“  - редовно обучение  за дипломиралите с ...