Катедра "Финанси"

100 ГОДИНИ УНСС
Обновено: сряда, 19 април 2017 13:32

Правила за провеждане на Държавен изпит в ОКС „Бакалавър” към катедра „Финанси”

Правилата за провеждане  на  Държавен изпит в ОКС „Бакалавър” към катедра „Финанси” могат да бъдат изтеглени от тук.