Катедра "Финанси"

График-Разпределение на явяващите се дипломанти онлайн на Държавен изпит „Защита на дипломна работа“ на 06.07.2020г. от 9,00 часа от всички редовни магистърски специалности към катедра „Финанси“

четвъртък, 02 юли 2020 23:25

На 6 юли 2020 г. от 9.00 часа ще бъде проведена Защита на дипломни работи онлайн в платформата Microsoft Teams.

График-Разпределение

на явяващите се дипломанти

онлайн на Държавен изпит „Защита на дипломна работа“

на 06.07.2020г. от 9,00 часа  в  1-ва комисия

от всички редовни магистърски специалности към катедра „Финанси“


            Ø Изисквания към Дипломантите:

             Ø Студентите се включват онлайн с приложението на Microsoft Teams на Държавен изпит „Защита на дипломна работа“. Всеки дипломант показва документ (лична карта и студентска книжка), с който удостоверява своята самоличност на изпитната комисия.

            Ø Председателят на комисията определя последователността кой дипломант кога ще защитава своята дипломна работа според последователността на факултетните номера в графика.

            ØДържавната изпитна комисия обявява оценките накрая след като приключи изпита на всички студенти.

            ØВъзраженията по оценките се отправят към съответната комисия в деня на изпита.

            ØСъставът на изпитните комисии се научава непосредствено преди започване на Държавният изпит „Защита на дипломна работа“.

            Ø При получаване на оценка Слаб (2) на защитата, са възможни следните варианти:

               -  преработване на същата дипломна работа при същия научен ръководител (при съгласие от него);

               -  избор на нова тема и нов научен ръководител

Подаването на подписано заявление в катедрата за избор на тема и научен ръководител за м.март 2021г. е в срок до 30.10.2020г.

                                  1-ва комисия                                

 

 

Дипломант

 

 

Фак.№

 

Специалност

 

Дата

 

Час

комисия

1

Яна Димитрова Димитрова

1293006

Финанси

06.07.2020г

09,00

1-ва комисия

2

Михаил Иванов Иванов

1720076

ФМ

06.07.2020г

09,00

1-ва комисия

3

Симеон Емил Георгиев

1720172

ПФ

06.07.2020г

09,00

1-ва комисия

4

Силвия Иванова Войнова 

1722174

ПФ

06.07.2020г

09,00

1-ва комисия

5

Дария Руменова Йорданова

1792004

Финанси

06.07.2020г

09,00

1-ва комисия

6

Елена Димитрова Борисова

1820048

ФМ

06.07.2020г

09,00

1-ва комисия

7

Елица Иванова Атанасова

1822014

Финанси

06.07.2020г

09,00

1-ва комисия

8

Маргарита Илиянова Александрова

1822020

Финанси

06.07.2020г

09,00

1-ва комисия

9

Станислава Илкова Петкова

1822073

ПФ

06.07.2020г

09,00

1-ва комисия

10

Иваела Емилова Ценкова

1822079

ПФ

06.07.2020г

09,00

1-ва комисия

11

Благовест Пейчев Иванов

1823003

Финанси

06.07.2020г

09,00

1-ва комисия

12

Ивайло Валериев Славчев

1823009

Финанси

06.07.2020г

09,00

1-ва комисия

13

Станислав Иванов Станчев

1890001

Финанси

06.07.2020г

09,00

1-ва комисия

14

Силвия Николаева Георгиева

1920089

МБиФП

06.07.2020г

09,00

1-ва комисия

15

Иван Ангелов Карашъков

1920091

МБиФП

06.07.2020г

09,00

1-ва комисия

16

Милене Милчева Кърнева

1920097

МБиФП

06.07.2020г

09,00

1-ва комисия

График-Разпределение

на явяващ се дипломант

онлайн на Държавен изпит „Защита на дипломна работа“

от специалност „Публични финанси“ – дистанционно обучение

на 06.07.2020г. от 9,00 часа  в  1-ва комисия

            

             Ø Изисквания към Дипломантите:

 

             Ø Студентите се включват онлайн с приложението на Microsoft Teams на Държавен изпит „Защита на дипломна работа“. Всеки дипломант показва документ (лична карта и студентска книжка), с който удостоверява своята самоличност на изпитната комисия.

            Ø Председателят на комисията определя последователността кой дипломант кога ще защитава своята дипломна работа според последователността на факултетните номера в графика.

            ØДържавната изпитна комисия обявява оценките накрая след като приключи изпита на всички студенти.

            ØВъзраженията по оценките се отправят към съответната комисия в деня на изпита.

            ØСъставът на изпитните комисии се научава непосредствено преди започване на Държавният изпит „Защита на дипломна работа“.


                                      1-ва комисия

 

 

Дипломант

 

 

Фак.№

 

Специалност

 

Дата

 

Час

комисия

17

Симона Димитрова Дамянова

2862081

ПФ – д.о.

06.07.2020г

09,00

1-ва комисия

 

График-Разпределение

на явяващите се дипломанти

онлайн на Държавен изпит „Защита на дипломна работа“

на 06.07.2020г. от 9,00 часа  в  2-ра комисия

от всички редовни магистърски специалности към катедра „Финанси“

 

             Ø Изисквания към Дипломантите

 

             Ø Студентите се включват онлайн с приложението на Microsoft Teams на Държавен изпит „Защита на дипломна работа“. Всеки дипломант показва документ (лична карта и студентска книжка), с който удостоверява своята самоличност на изпитната комисия.

            Ø Председателят на комисията определя последователността кой дипломант кога ще защитава своята дипломна работа според последователността на факултетните номера в графика.

            ØДържавната изпитна комисия обявява оценките накрая след като приключи изпита на всички студенти.

            ØВъзраженията по оценките се отправят към съответната комисия в деня на изпита.

            ØСъставът на изпитните комисии се научава непосредствено преди започване на Държавният изпит „Защита на дипломна работа“.

            Ø При получаване на оценка Слаб (2) на защитата, са възможни следните варианти:

               -  преработване на същата дипломна работа при същия научен ръководител (при съгласие от него);

               -  избор на нова тема и нов научен ръководител

Подаването на подписано заявление в катедрата за избор на тема и научен ръководител за м.март 2021г. е в срок до 30.10.2020г.

                                 

                                  2-ра комисия

 

 

Дипломант

 

 

Фак.№

 

Специалност

 

Дата

 

Час

комисия

1

Цветина Иванова Цветкова

1420167

БДиМФ

06.07.2020г

09,00

2-ра комисия

2

Шукрие Боризанова

1722085

ФМ

06.07.2020г

09,00

2-ра комисия

3

Мария Иванова Ищева

1722126

БДиМФ

06.07.2020г

09,00

2-ра комисия

4

Миглена Живкова Петкова

1722138

БДиМФ

06.07.2020г

09,00

2-ра комисия

5

Михаил Еленов Маламов

1820072

ФМ

06.07.2020г

09,00

2-ра комисия

6

Кристина Емилова Янкова

1820108

БДиМФ

06.07.2020г

09,00

2-ра комисия

7

Дияна Юлиянова Захариева

1820113

БДиМФ

06.07.2020г

09,00

2-ра комисия

8

Вероника Карол Петкова

1823001

Финанси

06.07.2020г

09,00

2-ра комисия

9

Ивета Георгиева Кръстева

1823002

Финанси

06.07.2020г

09,00

2-ра комисия

10

Станислава Радкова Вучкова

1823005

Финанси

06.07.2020г

09,00

2-ра комисия

11

Мими Стоянова Ангелова

1920001

Финанси

06.07.2020г

09,00

2-ра комисия

12

Симона Николова Карбанова

1920002

Финанси

06.07.2020г

09,00

2-ра комисия

13

Георгия Бойкова Барутчиева    

1920006

Финанси

06.07.2020г

09,00

2-ра комисия

14

Елена Димитрова Трампова

1920007

Финанси

06.07.2020г

09,00

2-ра комисия

15

Диана Любомирова Туечка

1920008

Финанси

06.07.2020г

09,00

2-ра комисия

16

Моника Юлиянова Секулова

1920009

Финанси

06.07.2020г

09,00

2-ра комисия


График-Разпределение

на явяващите се дипломанти

онлайн на Държавен изпит „Защита на дипломна работа“

на 06.07.2020г. от 9,00 часа  в  3-та комисия

от всички редовни магистърски специалности към катедра „Финанси“

 

              Ø Изисквания към Дипломантите:

 

             Ø Студентите се включват онлайн с приложението на Microsoft Teams на Държавен изпит „Защита на дипломна работа“. Всеки дипломант показва документ (лична карта и студентска книжка), с който удостоверява своята самоличност на изпитната комисия.

            Ø Председателят на комисията определя последователността кой дипломант кога ще защитава своята дипломна работа според последователността на факултетните номера в графика.

            ØДържавната изпитна комисия обявява оценките накрая след като приключи изпита на всички студенти.

            ØВъзраженията по оценките се отправят към съответната комисия в деня на изпита.

            ØСъставът на изпитните комисии се научава непосредствено преди започване на Държавният изпит „Защита на дипломна работа“.

            Ø При получаване на оценка Слаб (2) на защитата, са възможни следните варианти:

              -  преработване на същата дипломна работа при същия научен ръководител (при съгласие от него);

              -  избор на нова тема и нов научен ръководител

Подаването на подписано заявление в катедрата за избор на тема и научен ръководител за м.март 2021г. е в срок до 30.10.2020г.

 

                               3-та комисия

 

 

Дипломант

 

 

Фак.№

 

Специалност

 

Дата

 

Час

комисия

1

Дилян Руменов Спиридонов

1722015

Финанси

06.07.2020г

09,00

3-та комисия

2

Гергана Илкова Чанкова

1722064

ФМ

06.07.2020г

09,00

3-та комисия

3

Николай Тончев Петков

1722065

ФМ

06.07.2020г

09,00

3-та комисия

4

Бетина Ангелова

1722092

ФМ

06.07.2020г

09,00

3-та комисия

5

Анатоли Христов Петров

1820070

ФМ

06.07.2020г

09,00

3-та комисия

6

Надя Кирилова Георгиева

1820087

ФМ

06.07.2020г

09,00

3-та комисия

7

Мария Валериева Йорданова

1822039

ФМ

06.07.2020г

09,00

3-та комисия

8

Светла Христова Христова

1822046

ФМ

06.07.2020г

09,00

3-та комисия

9

Цветомира Николаева Бошева

1822051

ФМ

06.07.2020г

09,00

3-та комисия

10

Цветослав Константинов Цеков

1920039

ФМ

06.07.2020г

09,00

3-та комисия

11

Елизабет Атанасова Генева

1920040

ФМ

06.07.2020г

09,00

3-та комисия

12

Анжела Стоянова Бонева

1920041

ФМ

06.07.2020г

09,00

3-та комисия

13

Кирил Иванов Лучков    

1920046

ФМ

06.07.2020г

09,00

3-та комисия

14

Любка Димитрова Муховска

1920066

ФМ

06.07.2020г

09,00

3-та комисия

15

Михаела Стоянова Костова

1920092

МБиФП

06.07.2020г

09,00

3-та комисия


02.07.2020г.                                                                                                   катедра „Финанси“Галерия снимки от График-Разпределение  на явяващите се дипломанти  онлайн на Държавен изпит „Защи ...