Катедра "Финанси"

Защита на дипломни работи – м.Май 2020 година за студентите от всички магистърски специалности към катедра „Финанси“ – редовно обучение

понеделник, 27 април 2020 0:21

Защитата на дипломните работи, която не беше проведена на 30 март 2020 г. във връзка с въведеното извънредно положение, ще бъде проведена онлайн в платформата Microsoft Teams на 19 май 2020 г. от 9.00 часа.

График-Разпределение

на явяващите се дипломанти

онлайн на Държавен изпит „Защита на дипломна работа“

на 19.05.2020г. от 9,00 часа  в  I-ва комисия

от всички редовни магистърски специалности към катедра „Финанси“


             Ø Изисквания към Дипломантите:

 

             Ø Студентите се включват онлайн с приложението на Microsoft Teams на Държавен изпит „Защита на дипломна работа“. Всеки дипломант показва документ (лична карта и студентска книжка), с който удостоверява своята самоличност  на изпитната комисия.

            Ø Председателят на комисията определя последователността кой дипломант кога ще защитава своята дипломна работа според последователността на факултетните номера в графика.

            ØДържавната изпитна комисия обявява оценките накрая след като приключи изпитът на всички студенти.

            ØВъзраженията по оценките се отправят към съответната комисия в деня на изпита.

            ØСъставът на изпитните комисии се научава непосредствено преди започване на Държавният изпит „Защита на дипломна работа“.

            Ø При получаване на оценка Слаб (2) на защитата, са възможни следните варианти:

-  преработване на същата дипломна работа при същия научен ръководител (при съгласие от него);

-  избор на нова тема и нов научен ръководител.

Заявленията за избор на тема и научен ръководител за м.Октомври 2020г. се предават само на научните ръководители в електронен вид в срок до 29.05.2020г. 

I-ва комисия

                                   

 

 

Дипломант

 

 

Фак.№

 

Специалност

 

Дата

 

Час

комисия

1

Карина Йорданова Ваклиева

1522018

Финанси

19.05.2020г

09,00

I комисия

2

Радостина Йорданова Иванова

1622024

Финанси

19.05.2020г

09,00

I комисия

3

Милена Георгиева Шайкова

1720009

Финанси

19.05.2020г

09,00

I комисия

4

Десислава Пламенова Цакова

1720137

БДиМФ

19.05.2020г

09,00

I комисия

5

Силвана Асенова Кавалджиева

1722003

Финанси

19.05.2020г

09,00

I комисия

6

Кристияна Илианова Кирилова

1722021

Финанси

19.05.2020г

09,00

I комисия

7

Павел Петков Странджев

1820015

Финанси

19.05.2020г

09,00

I комисия

8

Василка Ангелова Дамянова

1820020

Финанси

19.05.2020г

09,00

I комисия

9

Даниел Стефанов Александров

1820023

Финанси

19.05.2020г

09,00

I комисия

10

Георги Пламенов Георгиев

1820027

Финанси

19.05.2020г

09,00

I комисия

11

Крум Любенов Зойков

1820071

ФМ

19.05.2020г

09,00

I комисия

12

Севдалина Иванова Бояджиева

1822013

Финанси

19.05.2020г

09,00

I комисия

13

Лиляна Костадинова Чакърова

1822047

ФМ

19.05.2020г

09,00

I комисия

                                                                         

График-Разпределение

на явяващите се дипломанти

онлайн на Държавен изпит „Защита на дипломна работа“

на 19.05.2020г. от 9,00 часа  във  II-ра комисия

от всички редовни магистърски специалности към катедра „Финанси“

 

            Ø Изисквания към Дипломантите:

 

             Ø Студентите се включват онлайн с приложението на Microsoft Teams на Държавен изпит „Защита на дипломна работа“. Всеки дипломант показва документ (лична карта и студентска книжка, с който удостоверява своята самоличност  на изпитната комисия.

            Ø Председателят на комисията определя последователността кой дипломант кога ще защитава своята дипломна работа според последователността на факултетните номера в графика.

            ØДържавната изпитна комисия обявява оценките накрая след като приключи изпитът на всички студенти.

            ØВъзраженията по оценките се отправят към съответната комисия в деня на изпита.

            ØСъставът на изпитните комисии се научава непосредствено преди започване на Държавният изпит „Защита на дипломна работа“.

            Ø При получаване на оценка Слаб (2) на защитата, са възможни следните варианти:

-  преработване на същата дипломна работа при същия научен ръководител (при съгласие от него);

-  избор на нова тема и нов научен ръководител.

Заявленията за избор на тема и научен ръководител за м.Октомври 2020г. се предават само на научните ръководители в електронен вид в срок до 29.05.2020г. 

II-ра комисия

 

 

 

Дипломант

 

 

Фак.№

 

Специалност

 

Дата

 

Час

комисия

1

Атанас Станиславов Янкулов

1120213

Финанси

19.05.2020г

09,00

II комисия

2

Стоян Вълков Бинбелов

1522083

ФМ

19.05.2020г

09,00

II комисия

3

Петя Василева Тимонова

1720139

БДиМФ

19.05.2020г

09,00

II комисия

4

Марина Тодорова Младенова

1722066

ФМ

19.05.2020г

09,00

II комисия

5

Петър Христов Паскалев

1722075

ФМ

19.05.2020г

09,00

II комисия

6

Радостина Димитрова Шишкова

1820004

Финанси

19.05.2020г

09,00

II комисия

7

Михаел Александров Домозетски

1820016

Финанси

19.05.2020г

09,00

II комисия

8

Нели Райкова Калпачкова

1820049

ФМ

19.05.2020г

09,00

II комисия

9

Богдан Николаев Ръжев

1820053

ФМ

19.05.2020г

09,00

II комисия

10

Иванка Василева Попова

1820060

ФМ

19.05.2020г

09,00

II комисия

11

Виктор Николаев Павлов

1820065

ФМ

19.05.2020г

09,00

II комисия

12

Димитрина Светлинова Динкова

1820066

ФМ

19.05.2020г

09,00

II комисия

13

Александрина Ганчева Иванова

1822009

Финанси

19.05.2020г

09,00

II комисия

14

Таня Ясенова Сариева

1822045

ФМ

19.05.2020г

09,00

II комисия

 

График-Разпределение

на явяващите се дипломанти

онлайн на Държавен изпит „Защита на дипломна работа“

на 19.05.2020г. от 9,00 часа  в  III-та комисия

от всички редовни магистърски специалности към катедра „Финанси“


             Ø Изисквания към Дипломантите:

 

             Ø Студентите се включват онлайн с приложението на Microsoft Teams на Държавен изпит „Защита на дипломна работа“. Всеки дипломант показва документ (лична карта и студентска книжка, с който удостоверява своята самоличност  на изпитната комисия.

            Ø Председателят на комисията определя последователността кой дипломант кога ще защитава своята дипломна работа според последователността на факултетните номера в графика.

            ØДържавната изпитна комисия обявява оценките накрая след като приключи изпитът на всички студенти.

            ØВъзраженията по оценките се отправят към съответната комисия в деня на изпита.

            ØСъставът на изпитните комисии се научава непосредствено преди започване на Държавният изпит „Защита на дипломна работа“.

            Ø При получаване на оценка Слаб (2) на защитата, са възможни следните варианти:

-  преработване на същата дипломна работа при същия научен ръководител (при съгласие от него);

-  избор на нова тема и нов научен ръководител.

Заявленията за избор на тема и научен ръководител за м.Октомври 2020г. се предават само на научните ръководители в електронен вид в срок до 29.05.2020г. 

III-та комисия

 

 

 

Дипломант

 

 

Фак.№

 

Специалност

 

Дата

 

Час

комисия

1

Силви Валентинова Недева

1622131

БДиМФ

19.05.2020г

09,00

III комисия

2

Михаела Атанасова Атанасова

1720073

ФМ

19.05.2020г

09,00

III комисия

3

Златка Маринова Стефанова

1722002

Финанси

19.05.2020г

09,00

III комисия

4

Дияна Христова Гаврилова

1722007

Финанси

19.05.2020г

09,00

III комисия

5

Нона Ивайлова Христова

1722033

Финанси

19.05.2020г

09,00

III комисия

6

Дамян Дамянов

1722074

ФМ

19.05.2020г

09,00

III комисия

7

Николета Красимирова Асенова

1722076

ФМ

19.05.2020г

09,00

III комисия

8

Весела Венелинова Георгиева

1722080

ФМ

19.05.2020г

09,00

III комисия

9

Петя Василева Спасова

1820050

ФМ

19.05.2020г

09,00

III комисия

10

Иван Георгиев Камов

1820069

ФМ

19.05.2020г

09,00

III комисия

11

Гени Стойчев Башалов

1820076

ФМ

19.05.2020г

09,00

III комисия

12

Надежда Недялкова Стоева

1820077

ФМ

19.05.2020г

09,00

III комисия

13

Ралица Димитрова Попова

1820089

ФМ

19.05.2020г

09,00

III комисия

14

Маргрет Иванова Иванова

1820092

ФМ

19.05.2020г

09,00

III комисия


График-Разпределение

на явяващите се дипломанти

онлайн на Държавен изпит „Защита на дипломна работа“

на 19.05.2020г. от 9,00 часа  в  IV-та комисия

от всички редовни магистърски специалности към катедра „Финанси“

 

              Ø Изисквания към Дипломантите:

 

             Ø Студентите се включват онлайн с приложението на Microsoft Teams на Държавен изпит „Защита на дипломна работа“. Всеки дипломант показва документ (лична карта и студентска книжка, с който удостоверява своята самоличност  на изпитната комисия.

            Ø Председателят на комисията определя последователността кой дипломант кога ще защитава своята дипломна работа според последователността на факултетните номера в графика.

            ØДържавната изпитна комисия обявява оценките накрая след като приключи изпитът на всички студенти.

            ØВъзраженията по оценките се отправят към съответната комисия в деня на изпита.

            ØСъставът на изпитните комисии се научава непосредствено преди започване на Държавният изпит „Защита на дипломна работа“.

            Ø При получаване на оценка Слаб (2) на защитата, са възможни следните варианти:

-  преработване на същата дипломна работа при същия научен ръководител (при съгласие от него);

-  избор на нова тема и нов научен ръководител.

Заявленията за избор на тема и научен ръководител за м.Октомври 2020г. се предават само на научните ръководители в електронен вид в срок до 29.05.2020г. 

 IV-та комисия


 

 

Дипломант

 

 

Фак.№

 

Специалност

 

Дата

 

Час

комисия

1

Пламен Христофоров Кьосовски

1023111

ФМ

19.05.2020г

09,00

IV комисия

2

Симона Йорданова Иванова

1622017

Финанси

19.05.2020г

09,00

IV комисия

3

Калоян Атанасов Атанасов

1622030

Финанси

19.05.2020г

09,00

IV комисия

4

Тодор Николаев Тодоров

1622178

ПФ

19.05.2020г

09,00

IV комисия

5

Яна Владева Стоянова

1720018

Финанси

19.05.2020г

09,00

IV комисия

6

Мария Станиславова Иванова

1722173

ПФ

19.05.2020г

09,00

IV комисия

7

Атанас Александров Атанасов

1792003

Финанси

19.05.2020г

09,00

IV комисия

8

Анелия Димитрова Адова

1822001

Финанси

19.05.2020г

09,00

IV комисия

9

Десислава Богомилова Рабакова

1822003

Финанси

19.05.2020г

09,00

IV комисия

10

Симона Димитрова Зарзалиева

1822008

Финанси

19.05.2020г

09,00

IV комисия

11

Даниел Миленов Бонев

1822072

ПФ

19.05.2020г

09,00

IV комисия

12

Теодора Тошкова Григорова

1822074

ПФ

19.05.2020г

09,00

IV комисия

13

Ели Иванова Иванова

1822078

ПФ

19.05.2020г

09,00

IV комисия

14

Владимир Петьов Тошев

1822080

ПФ

19.05.2020г

09,00

IV комисия

 

07.05.2020г.                                                                                                    катедра "Финанси"

Галерия снимки от Защита на дипломни работи – м.Май 2020 година за студентите от всички магистърск ...